Mogući poremećaji u isporuci toplotne energije

0
436

Danas, 19. novembra 2018. godine, od 23 časa, pristupiće se priklјučenju sistema dalјinskog grejanja Novosadske toplane na sistem „TE-TO Novi Sad“, usled čega može doći do poremećaja u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode na toplotnom području Toplane „Jug“, odnosno za grejanje na toplotnim područjima toplana „Istok“ i „Sever“.

Tehničke službe JKP „Novosadska toplana“ i „TE-TO Novi Sad“ maksimalno će se angažovati da do poremećaja ne dođe, a ukoliko do njega dođe, normalizacija u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode očekuje se u utorak, 20. novembra 2018. godine, u ranim jutarnjim satima.