Svi smo donatori a samim tim i potencijalni klijenti?!

0
46

Doktor Borko Josifovski pre 13 godina je ukazao javnosti na kriminalne grupe u okviru Hitne pomoći koje su, čekajući smrt pacijenata od koje zarađuju proviziju od 300 evra, profitirale od morbidne saradnje sa pogrebnim preduzećima. Danas je dobio je presudu suda kojom se utvrđuje da mu je nečinjenje i odugovlačenje brojnih državnih organa nanelo ozbiljnu štetu. ŠTA LI ĆE OVI MONSTRUMI OD LEKARA DA RADE SADA KADA IM JE DOZVOLjENA LEGALNA TRGOVINA LjUDSKIM ORGANIMA… JOŠ NIKO ZA OVO NIJE UHAPŠEN!

Njegovo istupanje u javnost protumačeno je kao laž i kleveta, dobio je otkaz i poslednjih deset godina pokušava da ostvari pravdu na sudu.

Kako se ni slučaj njegovog otkaza, ni optužba na račun lekara nisu pomakli čitavu deceniju, a njemu je za to vreme pričinjena ozbiljna šteta, Viši sud u Beogradu presudio je u njegovu korist i osudio za nečinjenje i odugovlačenje Ministarstvo zdravlja, Agenciju za borbu protiv korupcije, MUP, Prvo osnovno javno tužilaštvo i Više javno tužilaštvo.

Dr Josifovski je sa mesta direktora Hitne pomoći tvrdio da lekari ove ustanove namerno puštaju da pacijenti umru kako bi uzeli proviziju od 300 evra od pogrebnog preduzeća kome dojave smrt i koje prvo stigne do porodice preminulog.

Po prijavama koje je dobio od pacijenata uočio je da pojedini dispečeri pozive prvog stepena hitnosti, a to su umirući pacijenti, usmeravaju na određene lekare, bez obzira koliko su udaljeni od mesta gde treba intervenisati.

U tim situacijama lekarima je trebalo više vremena da stignu na intervenciju, nisu vršili reanimaciju i konstatovali su smrtni slučaj mnogo češće nego druge lekarske ekipe, tvrdio je on.

On je rekao da ima informacije da su do porodica koje su zvale Hitnu dolazili predstavnici uvek istih privatnih pogrebnika nudeći svoje usluge. Adrese porodica pokojnika su saznavali od lekara Hitne pomoći koji su od pogrebnika zauzvrat primali novčanu naknadu.

Već sledeće godine Josifovski je razrešen dužnosti direktora uz obrazloženje da je narušio ugled navedene ustanove iznošenjem neproverenih informacija o nesavesnom radu svojih kolega i izazvao uznemirenje javnog mnjenja.

Bio je na neplaćenom odsustvu godinu dana i za to vreme se priključio Humanitarnoj organizaciji koja je radila na ratnom području u Sudanu, a po povratku u zemlju, u Hitnoj pomoći je raspoređen da daje medicinske savete putem telefona pacijentima koji se javljaju za savete. Nakon mesec dana, u oktobru 2008. godine saopšteno mu je da su se stekli uslovi za prestanak radnog odnosa.

– Sud je utvrdio je da je ovakvim nečinjenjem državnih organa tužiocu, naneta šteta, dovodeći ga u neprekidno stanje neizvesnosti i neodgovaranja u kojoj postoji nedostatak informacija ili čak namerno skrivanje. Ovakvim stavom navedenih državnih organa, tuženi su povredili pravo tužioca na slobodu misli i izražavanja koje je zagarantovano Ustavom RS kao jedno od ljudskih prava i čl. 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – stoji u obrazloženju Višeg suda u Beogradu.

ŠTA LI ĆE OVI MONSTRUMI OD LEKARA DA RADE SADA KADA IM JE DOZVOLjENA LEGALNA TRGOVINA LjUDSKIM ORGANIMA… JOŠ NIKO ZA OVO NIJE UHAPŠEN!


Srbin.info