ZABRANITI RAD NEDELjOM

0
69

Srpska liga (SL) zahteva ukidanje rada nedelјom trgovcima, jer to nanosi veliku štetu kvalitetu života i dostojanstvu zaposlenih i porodici kao osnovi društva, a promet sigurno ne bi opao, jer bi se nedelјni pazar prelio na ostale dane. Problem je što u srpskim trgovinama radi oko 200.000 zaposlenih, od kojih je preko 70% mlađih žena i njihove plate uglavnom su niže od republičkog proseka i iznose oko 30.000, a radno vreme je u potpunosti nezahvalno, jer obuhvata i pre i posle podne – smatra Goran Milenković, generalni sekretar SL.

Srbija na ovaj način treba da sledi svoju evropsku hrišćansku tradiciju u kojoj poslednji dan radne sedmice treba da bude porodičan dan predviđen za odmor, socijalizaciju i porodično okuplјanje. Takođe, u ovome treba da se ugledamo na neke od najuspešnijih zemalјa sveta, kao što su Nemačka, Švajcarska, Austrija, Francuska, u kojima je nedelјa strogo neradan dan, za trgovce pre svega, iako se u tim zemlјama nalaze najveći turističi centri sveta. Ovu praksu pre tri godine uvela je Mađarska, ranije ove godine Polјska, a nova italijanska vlada će je sprovesti do kraja godine – naglašava Milenković.

srpskaliga.rs

U periodu kada treba naročita pažnja u državi da se posveti povećanju nataliteta, majkama i porodici, SL se zalaže za uspostavlјanje prakse da jedan od prioriteta bude da se nedelјom ne radi. Ni lekari, ni medicinske sestre vikendom ne rade, nego dežuraju i plaćeni su više, pa bi jedan od načina za pobolјšavanje statusa zaposlenih bila i stroga primena povećanja cene rada od bar 110% za rad nedelјom, kao što je predviđeno za rad na dan praznika, jer i tržni centri imaju veću zaradu nedelјom – zaklјučuje Milenković.

srpskaliga.rs