Isplate socijalne pomoći i ostalih davanja od danas

0
86

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

  • Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), za mesec maj dana 20.06.2018. godine
  • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatkaza mesec maj dana 20.06.2018. godine
  • Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boracaza mesec maj dana 20.06.2018. godine (po saveznim propisima),

Po republičkim propisima sredstva će biti preneta jedinicama lokalnih samouprava dana 26.06.2018. godine.