Srpska liga: Uvesti redovne kontrole kvaliteta hleba u Srbiji

0
122

Beograd, 26.4.2017 – Srpska liga (SL) pokreće inicijativu da se, po uzoru na sve ozbiljne i odgovorne države koje brinu o zdravlju svog stanovništva, u Srbiji uvede redovna kontrola kvaliteta hleba, kao osnovne i najzastupljenije prehrambene namirnice u ishrani ljudi, da bismo na vreme sprečili korišćenje loše pšenice, štetnih sastojaka i aditiva u njegovoj proizvodnji i imali jasnu sliku o ispravnosti hleba, koga konzumiraju svi naši građani – izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige (SL), podsećajući da je u januaru ove godine Vlada Srbije usvojila pravilnik koji predviđa, da se samo visokokvalitetno zrno pšenice može koristiti za ljudsku ishranu, zbog činjenice da se na srpskom tržištu do sada nije pravila selekcija roda za proizvodnju brašna.

Poražavajuća je činjenica da se, u Srbiji koja je nekada bila prepoznatljiva po dobroj pšenici, jede nekvalitetan hleb i da je zbog velike potrošnje ove namirnice koja iznosi 90 kilograma godišnje po stanovniku, ugroženo zdravlje kompeltne nacije – kaže Đurđev, pojašnjavajući da do 2018. godine pšenica nije razvrstavana po kvalitetu i da otkupna cena pšenice za ljudska upotrebu nije bila veća od one za drugu svrhu , zbog čega seljaci nisu imali motiv da seju visokokvalitetne sorte, nego su se opredeljivali za one nižeg kvaliteta, što je u startu uticalo da kvalitet brašna i hleba bude lošiji u poređenju sa zemljama Evropske unije, gde to pravilo postoji.

Đurđev ističe da se sortiranjem pšenice i redovnim kontrolama može promeniti postojeća situacija i poboljšati kvalitet hleba u Srbiji, o čemu svedoči i primer iz Rusije, u kojoj je u poslednjih pet godina, kako se sprovode mikrobiološka i fizičko-hemijska istraživanja, u velikoj meri smanjen procenat uzorka hleba koji ne ispunjava zadate standarde, i da je prema podacima iz prvog kvartala 2018. godine, na uzorku, koga je činilo više od 21 hiljadu proizvoda, manje od dva odsto izdvojeno da ne zadovoljava sve neophodne zdravstvene parametre.