Naseljavanje migranata Šid, Subotica, Sremska Mitrovica, Beograd, Vranje, Preševo

0
979

Predstavnici nekoliko gradova i opština Srbije i Makedonije sa najvećim brojem migranata i izbeglica sastali su se danas u Beogradu i ocenili da imaju iste probleme.

U zajedničkom saopštenju Fondacije „Konrad Adenauer“, Udruženja „Atina“ i Makedonskog udruženja pravnika navodi se da su na sastanku bili predstavnici šest opština iz Srbije i četiri iz Makedonije. Te opštine imaju najveći broj izbeglica i učestvuju u regionalnom projektu „Gradimo zajedno„, koji te organizacije sprovode u obe zemlje uz podršku Evropske unije.

Na sastanku je rečeno da se u Srbiji i Makedoniji najviše uradilo na uključivanju dece migranata u pkolovanme, a da je na redu stvaranje uslova za zapošljavanje izbeglica i migranata, što je jedan od najvažnijih preduslova za kvalitetnu integraciju.

Predstavnica Udruženja „Atina“ Jelena Hrnjak kazala je da to što lokalne institucije ne učestvuju dovoljno u izradi javnih politika na kraju dovede do toga da, na primer, u Šidu nema dovoljno terenskih socijalnih radnika, a da lokalna zajednica u Vranju ne bude obaveštena da biti otvoren centar za smeštaj migranata.

Na sastanku su učestvovali koordinatori lokalnih mreža za podršku integraciji izbeglica iz Šida, Subotice, Sremske Mitrovice, Beograda, Vranja, Preševa, Djevdjelije, Kumanova i dve opštine iz Skoplja, jer su u tim opštinama kroz projekat „Gradimo zajedno“ osnovane lokalne mreže za podršku integraciji izbeglica koje aktivno učestvuju u stvaranju uslova za integraciju.

Projekat “LOVE Pravo, Red, Vrednosti za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije” finansira Evropska unija, a sprovodi Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA i partneri – BETA novinska agencija i Centra za istraživanje javnih politika. Sadržaj i statovi izneti na ovoj web stranici ni pod kojim okolnostima ne izražavaju stavove Evropske unije