FSS: Nije bilo povrede ustavnih prava Partizana i Crvene zvezde

0
389

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas da je njegova Disciplinska komisija nezavisna i samostalna i da ne može da utiče na njene odluke, kao i da je „suvišno govoriti“ o povredi ustavnih prava Partizana i Crvene zvezde prilikom njihovog kažnjavanja.

FSS se oglasio povodom stava fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda da je pravilnik Disciplinske komisije protivustavan jer sadrži kažnjavanje za klevete i verbalne delikte.

Disciplinska komisija kaznila je Partizan i Zvezdu oduzimanjem po dva boda zbog klevete i optužbi u medjusobnim saopštenjima, a suspendovani su i pojedini čelnci dva kluba.

FSS je u saopštenju, koje je potpisao direktor sektora pravnih poslova Dejan Santrač, naveo da je Disciplinska komisija nezavisan i samostalan organ, zbog čega rukovodstvo FSS ne može da utiče na sadržinu odluka koje ona donosi.

„Postupak disciplinske odgovornosti članova FSS uredjen je tako da obezbedjuje pravo na žalbu, što je u skladu sa Ustavom i Zakonom o sportu. Nakon toga postoji i treći stepen odlučivanja, odnosno mogućnost da se klubovi obrate Izvršnom odboru FSS, tako da je suvišno govoriti o povredi ustavnih prava“, piše u saopštenju.

FSS je naveo da je ukazivanje na uvodjenje verbalnog delikta potpuno neosnovano.

„Klubovima bi morale biti poznate odredbe Disciplinskog pravilnika UEFA, član 11, stav 2, tačka b i d, kojima je propisano da disciplinski prekršaj predstavlja svako kršenje opštih načela ponašanja koje dovodi fudbalski sport i fudbalsku organizaciju na loš glas, kao i svako uvredljivo ponašanje koje povredjuje osnovna pravila pristojnosti, a koje se kažnjava od strane discipliskog organa UEFA“, navodi se.

Kako je saopšteno, disciplinski pravilnici nacionalnih fudbalskih saveza propisuju kažnjavanje za iznošenje uvreda i kleveta. U disciplinskom pravilniku FSS takav prekršaj postoji i kako se navodi, niko ga nikada nije osporio.

FSS je ukazao da je poslednjoj verziji pravilnika koji je usvojen 15. juna 2017. godine prethodila javna rasprava i da Partizan i Crvena zvezda, za razliku od drugih klubova i ostalih članova FSS, „nisu imalu nijednu primedbu na odredbe Disciplinskog pravilnika, već su ga u potpunosti podržali.

Partizan i Crvena zvezda su naveli da će se žaliti Upravnom sudu i da će podneti inicijativu za ocenu ustavnosti Discipinskog pravilnika FSS. Savez je saopštio da je njegov statut uskladjen sa statutom Fife i Uefe, prema kome se sporovi ne rešavaju pred civilnim sudovima.

„Što se tiče pozivanja na nadležnost redovnih sudova u sporovima na nacionalnom nivou, odredbama Statuta FIFA (član 59) i Statuta UEFA (član 60), propisana je obaveza da se takvi sporovi rešavaju pred nepristarasnim arbitražnim sudom nacionalnog saveza, a ne pred bilo kojim od civilnih (redovnih) sudova“, piše u saopštenju.

U vezi javno iznetih optužbi o nameštenim utakmicama i drugim neregularnostima čelnika klubova, FSS je naveo da su prema članu Etičkog kodeksa svi članovi Saveza dužni da saznanja o neregularnostima dostave Komisiji za etiku. Takodje, svako ko ne prijavi kršenje kodeksa krši integritet takmičenja.

FSS je pozvao sve svoje članove da poštuju propise i ponašaju se u skladu sa regulativom Fifa, Uefa i FSS i da se obrate nadležnim organima Saveza ako poseduju bilo kakva saznanja o neregularnostima, kako bi dali puni doprinos očuvanju integriteta takmičenja.

Beta