PMF učestvuje u projektu IBIDAS o velikim podacima

0
126

Jedan od najvećih naučnih izazova iz oblasti velikih podataka jeste kako ih sve ujediniti, obraditi i približiti širem krugu korisnika. Cilj projekta IBIDAS, jeste da pronađe rešenje.

Jedina partnerska institucija iz naše zemlje koja učestvuje na projektu je Prirodno-matematički fakultet, gde se na Departmanu za matematiku i informatiku sprovode naučna istraživanja o velikim podacima.

Mnoge kompanije svuda u svetu prikapljaju najrazličitije podatke, kako bi unapredile svoje poslovanje. Međutim, takve analize podataka su danas kompleksne. Zato je osnovna vizija projekta IBIDAS da se napravi jedinstvena platforma koja će biti dostupna širem krugu korisnika i koja će omogućiti da se podaci na jednostavan način unesu, ujedine, da se uradi njihova analiza i vizualizacija rešenja. Jedini partner is Srbije na tom projektu je Prirodno-matemačički fakultet u Novom Sadu.

Tehnologija koju će projekat IBIDAS da razvije, je jako primenjiva i primenjiva je na širok spektar delatnosti. Konkretno u projektu imamo industrijske partnere iz bankarstva, telekomunikacija i automobilske industrije, ali će rešenje biti primenjivo i univerzalno i za druge sektore privrede „, kaže doc. dr Dušan Jakovetić, rukovodilac tima PMF-a na IBIDAS projektu.

Kako kaže rukovodilac projekta, u pronalaženju rešenja važna je saradnja sa međunarodnim institucijama, jer je to najbolja razmena znanja i alata, a to omogućava i istraživačima da pristupe problemu iz različite perspektive. A šta je zadatak naših istraživača?

Fokus PMF -a će biti na samim algortimima za obradu podataka, dakle algoritmi mašinskog učenja i slično koji će obrađivati podatke, to će biti nešto na šta će PMF da se fokusira u narednom periodu„, dodaje doc. dr Dušan Jakovetić.

Ono što će ovaj projekat omogućiti jeste i zapošljavanje mladih istražiovača, kako sa PMF-a, tako i sa drugih fakulteta. Na PMF-u postoji master program „Nauka o podacima“, na kojem se obrazuju kadrovi čija ekepsrtiza je upravo neophodna u realizaciji projekta.

(rtv.rs)