Mensina konferencija o darovitosti u N.Sadu

0
213
freeimages.com

Mensa Srbija organizuje svoju prvu Međunarodnu konferenciju o darovitosti u Novom Sadu, 29. septembra do 01. oktobra.

Cilj Mense je podizanje svesti u Srbiji o darovitim osobama kao važnom resursu svake nacije, da se ukaže na potrebe darovitih, izazove sa kojima se suočavaju oni koji rade sa njima, upoznavanje sa primerima dobre prakse iz Evrope i sveta u radu sa nadarenima, kao i da se stvori mesto za razmenu ideja, informacija i iskustava po pitanjima podizanja darovite dece i podrške darovitima.

Na ovoj konferenciji ideja je da se okupe predstavnici svih institucija, obrazovnih, naučnih, ustanova socijalnog rada, nevladinih organizacija i svih drugih, koji se u svom radu na neki način bave darovitom decom, mladima, ili odraslim osobama. Najavljeno je učešće predstavnika drugih nacionalnih organizacija Mense, od kojih neke već imaju ozbiljne programe za rad sa darovitom decom i omladinom, kao i profesora sa nekoliko univerziteta iz Hrvatske i Slovenije.

Mensa je najstarija i najveća neprofitna međunarodna organizacija koja okuplja osobe sa visokim koeficijentom inteligencije. Ciljevi Mense su da prepozna i pomogne razvoj inteligencije kroz stvaranje stimulativnog intelektualnog i društvenog okruženja za svoje članove, kao i usmeravanje korišćenja inteligencije u pravcu dobrobiti ljudskog društva.

Mensa Srbije je nacionalna organizacija koja funkcioniše od 1998. u skladu sa principima Mense International. Sedište organizacije je u Novom Sadu, a članovi žive širom Srbije. Ove godine imaju više od 1000 članova. Članovi Mense su najrazličitijih obrazovnih i strukovnih profila, kao i mišljenja i različitih ideoloških stavova. Upravo zbog toga, Mensa kao organizacija ne zauzima nikakav politički, ideološki i sličan stav, a jedini cilj delovanja je onaj koji je već spomenut: korišćenje inteligencije na dobrobit društvene zajednice.

Partneri na ovom projektu su Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad Društvo defektologa Vojvodine Udruženja vaspitača Vojvodine kao i Srpska naučna Televizija.

rtv.rs