ĐURĐEV: Kampanja Srpske lige zadržavotvornu decentralizaciju Srbije!

0
228

Srpska liga je pokrenula inicijativu za državotvornu decentralizacijuSrbije sve sa ciljem racionalizacije državneuprave i približavanje države vlastitim građanima na celoj teritoriji Srbije, štopodrazumeva delokaciju jednog brojaministarstava, državnih, vladinih inacionalnih institucija i organizacija i javnihpreduzeća iz Beograda, kao i proglašavanjeNovog Sada za novu prestonicu Srbije – izjavio je predsednik Srpske lige (SL) Aleksandar Đurđev,pojašnjavajući da trenutno imamo brojneprobleme koji su proistekli iz skupe i loše državne uprave među kojima su (ne)rešavanjepitanja Kosova i Metohije; ‘“beogradizacija“, na jednoj, a teritorijalno i demografsko pražnjenje Srbije, na drugoj strani; problemi u Vojvodini i u odnosu Vojvodine prema Beogradu, pojavaseparatističkih težnji u nekim drugim delovima zemlje i prenaseljenost gradskihsredina.

Kako bi se krenulo u ozbiljno rešavanje ovih postojećih teškoća, Srpska liga predlaže dase državna uprava uredi po principima jačanjacentralne vlasti i lokalnih samouprava i smanjenja broja posrednika između budžeta ikrajnjih korisnika – kaže Đurđev i dodaje da biSrbija u tom slučaju imala tri nivoa vlasti:centralnu vlast (zakonodavna, sudska, izvršna),upravne okruge i lokalnu samoupravu (grad,opština, mesna zajednica).

U ovakvoj organizaciji države, ključnu ulogubi imala centralna vlast i lokalne samouprave, dok bi upravni okruzi dobili ulogu koordinatora lokalnih sredina koječine taj okrug, imali bi svoju skupštinukoja bi se birala na neposrednim izborima i koja bi izabrala načelnika okruga, a gradBeograd bi bio jedan upravni okrug, sa dodatnim nadležnostima, imajući u vidu broj stanovnika i njegov značaj za celu državu Srbiju – zaključuje AleksandarĐurđev.

vojvodjanskenovine.rs