Uskoro sanacija jezera u Kameničkom parku

0
446
RTV (Jan Valo)

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ ove jeseni nastavlja sa obnovom Kameničkog parka – najstarijeg i najvećeg parka u gradu. Tokom ovog meseca počinje obiman posao na sanaciji jezera koje se nalazi u severnom delu parka – u blizini Mosta slobode. Ono se puni prirodnim putem vodom iz izvora i atmosferskim padavinama. Na prostoru parka je postojalo više jezera, od kojih je preostalo jedno.

Jezero datira iz vremena nastanka parka (kraj 18. – početak 19. veka), a korišćeno je kao kupalište i povremeno je poribljavano.

Stanje na terenu je takvo da se nivo vode u jezeru polako smanjuje, ono je obraslo trskom i drugom barskom vegetacijom koja se godinama unazad nije uklanjala tako da se vodeno ogledalo polako smanjuje. Tokom jeseni se planiraju aktivnosti na uređenju – sanaciji ovog jezera, kako bi se omogućio njegov opstanak. Pored uklanjanja barske vegetacije, planira se čišćenje jezera i uređenje prilaza samom jezeru, koje je bitan segment uređenja ovog parka.

Pored radova na uređenju jezera, nastavljene su aktivnosti na selektivnom krčenju podrasta, koje se nekoliko godina unazad sprovode kontinuirano u parku. Ove godine akcenat je dat na krčenju vegetacije u delu parka uz Dunav.

Nastavlja se i sa aktivnostima na postavci informativno edukativnih tabli u parku. Tokom 2016.godine je uređeno više mini lokacija u parku pri čemu su postavljene table koje ukazuju na značajne ptice i insekte koji žive u ovom spomeniku prirode. Ove godine se planira postavka kućica za slepe miševe i postavka tabli sa informacijama o ovim zaštićenim vrstama.

Prošle godine su postavljene i informativne table o evidentiranim spomenicima na prostoru parka. Ove godine se izrađuje Elaborat sanacije (restauracije i konzervacije) ovih spomenika, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Svi navedeni radovi se izvode u okviru realizacije aktivnosti predviđenih Programom upravljanja Spomenikom prirode Kameničkim parkom za 2017. godinu, a finansira ih Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada.

Ono što takođe treba istaći je da Pokrajina i Grad planiraju da finansiraju izgradnju staza i javne rasvete na solarnu energiju.

RTV.rs