U Betaniji svake godine osam majki ostavi svoju bebu!

0
338
U proteklih pet godina, 40 majki je nakon porođaja ostavilo svoje bebe porodilištu Betanija i pored primenjenih psihosocijalnih intervencija.

Žene nakon porođaja odbijaju kontakt sa detetom u većini slučajeva jer nemaju uslova za odgovarajuću brigu i negu deteta, kaže za 021 Aleksandra Ančić, psiholog Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Nakon što se majka otpusti iz Betanije bez deteta, sa njom komunikaciju nastavljaju stručnjaci iz Centra za socijalni rad, kako bi ona na kraju prihvatila dalju brigu o detetu„, navodi ona.

Sve bebe koje majke odbiju po proceduri ostaju u Betaniji u periodu tokom kojeg Centar za socijalni rad obezbeđuje odgovarajući smeštaj za novorođenče.

Kao osnovne razloge svog ponašanja mlade majke navode loše socio-ekonomske i materijalne uslove života, izostanak podrške porodice i partnera, konfliktne odnose u porodici, te probleme u partnerskim odnosima.

Uočili smo i da neki psihološki faktori doprinose ovoj pojavi kao što su nisko samopoštovanje, neuspeh u školi, stresna stanja nastala gubitkom bliske osobe, potencijalni prekid ljubavne veze. Takođe, trudnoća i rođenje deteta u adolescentnom uzrastu može mladoj devojci da uskrati mogućnosti za optimalni lični i socijalni rast i razvoj i smanji joj mogućnost izbora životnih alternativa, može da poremeti razvoj identiteta, da naruši uobičajeni proces psihičkog sazrevanja i osamostaljivanja, da osujeti planirani razvoj i postignuća„, rekla je doktorka Ančić.

Prema statističkim podacima, 16 devojaka koje nisu prihvatile svoju decu, odnosno njih40% su u uzrastu od 19 do 24 godine života, a po 7 (po 17,5%) ih je u uzrastu od 14 do 18 godina, od 25 do 30 godina i starijih od 38 godina, dok su u kategoriji od 31 do 37 godina njih 3 (7,5%).

Pritom 20 porodilja (50%) ima završenu osnovnu školu, sa nepotpunom osnovnom školom i završenim kursom ih je po 7 (po 17,5%), a sa završenom srednjom školom ih je 6 (15%), dok su 34 žene (85%) domaćice, a njih 6 (15%) su učenice. Takođe, 34 porodilje (85%) su nevenčane, a 6 (15%) su u braku.

Izvor: 021.rs