Novi Sad među gradovima koji dobijaju novo tužilaštvo

0
333
Novi Sad će uskoro dobiti specijalizovano tužilaštvo koje će se baviti borbom protiv korupcije i privrednog kriminala.
Prema pisanju „Blica“, nova tužilaštva će dobiti i Beograd, Niš i Kragujevac, a već tokom jeseni Skupština Srbije doneće i zvaničnu odluku o tome.
Kako kaže državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić, planirano je da specijalizovana tužilaštva počnu sa radom početkom 2018. godine.
„Zakon o formiranju ovih tužilaštva će se tokom jeseni naći u Skupštini. Neophodno je da tužioci, policajci i službenici za vezu, koji će takođe raditi u tim tužilaštvima, prođu posebnu obuku u Pravosudnoj akademiji. Takođe će u policiji biti formirani posebni odseci. Planirano je da bude oko 70 tužilaca ukupno i da sva tužilaštva imaju finansijske forenzičare, a službenika za vezu će biti oko 20 po tužilaštvu“, navodi Ilić.
On dodaje da će službenici za vezu imati poseban kontakt sa Poreskom upravom, Carinom, revizorskom institucijom, Agencijom za borbu protiv korupcije i drugim državnim organima koji raspolažu informacijama potrebnim za vođenje ovakvih postupaka.
Oko 70 tužilaca biće izabrano iz reda postojećih zamenika tužilaca, koji imaju iskustva, a za njihova ranija mesta biće raspisan konkurs. Tako će Srbija imati novih 70 tužilaca. Službenici za vezu biće „regrutovanI“ među zaposlenima u institucijama sa kojima će i morati da održavaju vezu. Finansijski forenzičari će biti traženi među ekonomskim stručnjacima.
„Posao finansijskih forenzičara biće da tragaju za nezakonitostima i da ukazuju tužiocima kada nešto otkriju. Kakvu god obuku prošao, tužilac ne može da bude toliko dobar finansijski stručnjak“, priča Ilić.
Ilić ističe da će tužilaštva za korupciju posle nekoliko godina sama isplatiti svoje troškove, a da su za početak njihovog rada planirana sredstva iz budžeta i donacija. Prilikom osnivanja četiri nova tužilaštva biće primenjena iskustva Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja.
„Savremena metodologija podrazumeva osim službenika za vezu i formiranje „Task Force“, ili kako će biti kod nas ‘udarnih grupa’ za konkretne slučajeve. Tužilac će moći da formira i rukovodi udarnom grupom u kojoj će biti policajac, ali i osobe iz različitih institucija čije su informacije važne za istragu. Na sastancima udarne grupe će se razmenjivati sve informacije trenutno i neće više biti potrebno da se institucije dopisuju međusobno mesecima. Na primer, ako je predmet vezan za poslovanje banaka i kredita koji su davani na osnovu zemljišta, u udarnoj grupi bi bio neko iz Narodne banke, katastra, Agencije za borbu protiv korupcije“, objašnjava Ilić.
Svako tužilaštvo će imati svog šefa koji će biti odgovoran višem tužiocu u istom gradu.
Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) koordiniraće rad ova četiri posebna odeljenja. Kao i dosad, TOK će biti zadužen za organizovani kriminal, terorizam i za visoku korupciju, dok će ova četiri tužilaštva biti nadležna za sve druge vidove korupcije.

Izvor: Blic