Pajtić valjao MRTVAČKE SANDUKE!

0
768

Pokrajinski fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini ukupno je  potrošio 35 miliona evra za sufinansiranje 112 navodnih pogona novih tehnologija. Ni jedan od tih pogona nije instalirao nove tehnologije, nego su stare mašine i oprema predstavljane kao nova tehnologija.

Primalac subvencije nije bio obavezan da položi efikasna sredstva obezbeđenja za vraćanje duga, a bankarske garancije zahtevane su tek od 2011. godine nadalje. Indikativno je da je  garant uvek bila Razvojna banka Vojvodine.

Bojan Pajtić i saradnici nisu vodili sudske sporove protiv vlasnika privatnih preduzeća koja nisu vratila subvencije, niti su protiv njihovih vlasnika podnosili krivične prijave. Milionski iznosi u evrima izgubljeni su pošto su subvencionirana preduzeća propala i nikada vise neće biti u stanju da vrate subvencije koje su dobili od Pajtićeve vrhuške.

73a527e04121427e39d

Preduzeće Maranta Sombor, 2011. godine dobilo je 24 miliona dinara, a zaposlilo je samo tri radnika, dok mu je u 2012. dodeljeno čak 29,5 miliona, na 15 radnika. Preduzeće Maranta proizvodi mrtvačke sanduke i deli veb-sajt s firmom Midex K2, koja je od Sekretarijata za nauku 2008. godine dobila 125.000 evra za nove tehnologije za proizvodnju peleta. Interesantna veza je da na adresi www.maranta.rs u kodu vebsajta postoji trag preduzeća Ekolovita d.o.o, registrovanog u Novom Sadu, na adresi Ruđera Boškovića 2c, gde je lociran i kontakt telefon firme Midex K2.

Ekolovita se bavi proizvodnjom ulja i masti, a novac je dobila i 2010. godine za otvaranje pogona novih tehnologija. Sedište Midexa K2 nalazi su u Ulici zlatne grede u Somboru, gde je jedno vreme bila i firma Ekolovita. Pogoni Midexa K2 i Marante nalaze se u Bukovcu. Postoje dokumenti Pajtićeve vlade u kojima piše da je firma Midex K2 novosadskom preduzeću Lisje navodno isporučila ploče i lajsne za proizvodnju mrtvačkih kovčega u vrednosti od svih 250.327,03 evra.