Evo di su naši novci: Stotine hiljada evra od Pokrajine „na lepe oči“

0
863

Kako je “Dandy” pojeo 400 hiljada evra, a nije krokodil

Pokrajinski fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini ukupno je  potrošio 35 miliona evra za sufinansiranje 112 navodnih pogona novih tehnologija. Ni jedan od tih pogona nije instalirao nove tehnologije, nego su stare mašine i oprema predstavljane kao nova tehnologija.

Primalac subvencije nije bio obavezan da položi efikasna sredstva obezbeđenja za vraćanje duga, a bankarske garancije zahtevane su tek od 2011. godine nadalje. Indikativno je da je  garant uvek bila Razvojna banka Vojvodine.

Bojan Pajtić i saradnici nisu vodili sudske sporove protiv vlasnika privatnih preduzeća koja nisu vratila subvencije, niti su protiv njihovih vlasnika podnosili krivične prijave. Milionski iznosi u evrima izgubljeni su pošto su subvencionirana preduzeća propala i nikada vise neće biti u stanju da vrate subvencije koje su dobili od Pajtićeve vrhuške.

Primer jednog takvog preduzeća je DOO Dandy Pro Export-Import, sa sedištem  u Novom Sadu koje je 2007. zaključilo ugovor o subvenciji od 415.584 evra. Ovo preduzeće subvenciju od 415.584 evra potrošilo je mimo ugovornih obaveza, subvenciju nije vratilo, niti je zaposlilo 20 radnika, što je bila ugovorna obaveza, a nije ustanovilo ni efikasan pogon novih tehnologija. Preduzeće je u stečaju uprkos velikoj subvenciji koju je dobilo od Fonda. U 2013, nije imalo nijednog, a 2012. i 2011, imalo je jednog zaposlenog.