Evo ‘di su naši novci: Afere Pokrajinske vlade Bojana Pajtića( Prvi deo)

0
945

Afere Pokrajinske vlade Bojana Pajtića

Pokrajinski fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini deluje od 2006. Fond je ukupno potrošio više od 35 miliona evra za sufinansiranje 112 tzv. pogona novih tehnologija. Ni u jednom od tih pogona nije instalirana nova tehnologija, nego su stare mašine i oprema predstavljane kao “nova tehnologija”, što je javno priznao čak i novi pokrajinskih sekretar za nauku i tehnološki razvoj (Pavlov) koji je nasledio na položaju prethodnog sekretara (Petrovića) koji je smenjen da bi se amortizovao loš utisak u javnosti.

Kako se manipulisalo sa novcem građana? Primalac subvencije nije bio obavezan da položi efikasna sredstva obezbeđenja za vraćanje duga, a bankarske garancije zahtevane su tek od 2011. godine nadalje i uvek je – što se odnosi na nekoliko poslednjih slučajeva – garant bila Razvojna banka Vojvodine. Već letimičan uvid u ovakva “pravila” pokazuje da je Fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini postavljen kao ambijent koji omogućava različite improvizacije i samovolju – tojest korupciju.

Pajtić je morao biti upoznat sa detaljima subvencioniranja tzv. novih tehnologija u svih 112 slučajeva, dokaz je njegovo neizostavno pojavljivanje na svih 112 svečanosti povodom “otvaranja” tih pogona, kada je govorio o iznosima subvencija i njihovim navodnim efektima u konkretnim slučajevima.

Postoji osnovana sumnja da je Fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini osnovan samo zbog jedne svrhe: pranja para – prelivanja sredstava pokrajinskog budžeta u privatne džepove.

 

Veoma važan osnov sumnje čini okolnost da B. Pajtić i saradnici nisu vodili sudske sporove protiv vlasnika privatnih preduzeća koja nisu vratila subvencije, niti su protiv njihovih vlasnika podnosili krivične prijave.

Nesavesnost Pajtića i članova njegove nomenklature ogleda se u tome što za date subvencije (kredite) od vlasnika subvencioniranih privatnih preduzeća nisu uzimali realno obezbeđenje, a takođe nisu izdavali naloge budžetskoj inspekciji da izvrši kontrole namenskog trošenja budžetskih sredstava u subvencioniranim preduzećima, što je bila njihova obaveza prema Zakonu o budžetskom sistemu.

S obzirom da Pajtić i njegovi saradnici, kao lica odgovorna za zakonitost rada Pokrajinske vlade, Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i Fonda za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini nisu pokretali ni preduzimali zakonom predviđene mere da pred sudom zaštite, očuvaju i vrate sredstva pokrajinskog budžeta data subvencioniranim preduzećima, postoji osnovana sumnja da to nisu ni želeli da učine.

Dakle, u svim slučajevima koji će biti prikazani pokrajinska administracija nije preduzela ništa zbog neplaćenih dugova u ogromnim iznosima.

 

Afera Dandy (1)

Štetan ugovor zaključen je 2007. o subvenciji 415.584 evra sa DRUŠTVOM SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO DANDY PRO EXPORT-IMPORT NOVI SAD – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 08342598), sa sedištem u Novom Sadu, Đorđa Rajkovića 10 27. Postoji osnovana sumnja da je subvenciju od 415.584 evra preduzeće potrošilo mimo ugovornih obaveza. Subvenciju preduzeće nije vratilo, nije zaposlilo 20 radnika što je bila ugovorna obaveza, a nije ustanovilo ni efikasan pogon novih tehnologija. Preduzeće je u stečaju uprkos velikoj subvenciji koju je dobilo od Fonda. U 2013, nije imalo nijednog zaposlenog, a 2012. i 2011, imalo je jednog zaposlenog.

Afera Prazna firma (2)

Štetan ugovor o subvenciji 141.021 evra zaključen je sa DRUŠTVOM SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU DISTRIBUTIVNI CENTAR-MERKATOR, VRŠAC – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 08717427), sa sedištem u Vršcu, Generala Emanuela Arsenijevića bb. Subvenciju od 141.021 evra, preduzeće DISTRIBUTIVNI CENTAR-MERKATOR nije vratilo, nije zaposlilo 20 radnika što je takođe bila ugovorna obaveza i nije ustanovilo efikasan novi pogon sa novom tehnologijom. Uprkos subvenciji za novi pogon, preduzeće je u stečaju. U periodu od 2011-2013, prema podacima Agencije za privredne registre, preduzeće nije imalo nijednog zaposlenog.

Afera Zobex (3)

Štetan ugovor o subvenciji nepoznatog iznosa zaključen je sa PREDUZEĆEM ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU ZOBEX COMPANY INTERNATIONAL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BANATSKI KARLOVAC (matični broj u Agenciji za privredne registre 07790228), sa sedištem u Banatskom Karlovcu, Vojvode Mišića 21. Preduzeće ZOBEX COMPANY INTERNATIONAL dobilo je subvenciju iz Fonda za subvencionisanje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, uprkos tome što je imalo osnivački kapital od samo 110.472,45 dinara. Iako je dobilo pokrajinsku subvenciju, u preduzeću je 2011. pokrenut prethodni stečajni postupak i posluje sa gubicima. Preduzeće godinama ima samo jednog zaposlenog, a u 2013. godini nije imalo nijednog zaposlenog. Postoji osnovana sumnja da subvenciju nepoznatog, sakrivenog iznosa preduzeće ZOBEX COMPANY INTERNATIONAL nije vratilo, a nije zaposlilo ni 20 radnika što je takođe bila ugovorna obaveza, kao što nije pustilo u rad novi funkcionalni pogon sa novom tehnologijom.

Afera Eco-Fantom (4)

Štetan ugovor o dodeli subvencije nepoznatog iznosa iz Fonda za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini zaključen je sa privatnim preduzećem ECO-TAPE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PLOČA, LISTOVA, CEVI I PROFILA OD PLASTIČNIH MASA, NOVI SAD – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 20182016), sa sedištem u Novom Sadu, Ćirila i Metodija 46. Subvenciju nepoznatog iznosa, preduzeće nije vratilo, a nije zaposlilo ni 20 radnika. Pogona novih tehnologija nema. Nad preduzećem je sproveden stečajni postupak i izbrisano je iz privrednog registra. Preduzeće ECO-TAPE osnovano je 2006, u istoj godini kada mu je dodeljena subvencija, uprkos tome što nije imalo reference koje bi ga preporučilo za ozbiljnog partnera Fonda za subvencioniranje pogona novih tehnologija. Prema podacima Agencije za privredne registre, preduzeće ECO-TAPE od 2010-2012, kada je izbrisano iz privrednog registra nije imalo nijednog zaposlenog.

Afera Užička veza (5)

U 2006, zaključen je štetan ugovor o subvenciji nepoznatog iznosa iz Fonda za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini za pogon novih tehnologija sa PROIZVODNIM PREDUZEĆEM BIOPETROL DOO UŽICE – U STEČAJU, sa sedištem u Užicu, Kneza Lazara 2. Subvenciju nepoznatog iznosa, preduzeće BIOPETROL DOO UŽICE – U STEČAJU nije vratilo, a nije zaposlilo ni 20 radnika. Preduzeće je trebalo da izgradi pogon novih tehnologija u Vojvodini što nije učinilo. Preduzeće je izbrisano iz privrednog registra; u 2011. i 2012. nije imalo nijednog zaposlenog.

Afera Dvostruka prevara (6)

Preduzeću CERAMICA UNICA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA DOO KIKINDA – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 08249725; u dokumentima Izvršnog veća Vojvodine ovo preduzeće se navodi pod imenom ALIS, pod istim PIB i matičnim brojem), sa sedištem u Kikindi, Put za pristanište bb – Pokrajina je dala dva puta po 25 miliona dinara (po 325.000 evra) – ukupno 50 miliona dinara, ili 650 hiljada evra. Vlasnik preduzeća je finansijer Demokratske stranke. Ceramica Unica prvo je dobila pare iz Fonda za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, a zatim i iz Fonda za razvoj AP Vojvodine, koji je poslovao od 2002. do 2012, a zatim je ugašen da bi njegove poslove nastavio Razvojni Fond AP Vojvodine da se zataškaju pronevere u prethodnom, ugašenom, u stvari preimenovanom Fondu. Sem što je dva puta dobilo pare, u preduzeću Ceramica Unica su održane i dve ceremonije otvaranja nepostojećeg pogona. Vrpcu je prvo, 2008, presekla tadašnja potpredsednica Izvršnog veća AP Vojvodine Ivane Dulić-Marković, a sledeće godine pogon je otvorio i predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Godinu dana kasnije, 2010, sa milionskim dugovima, preduzeće je palo u stečaj. Milioni pokrajinskih kredita i subvencija završili su u privatnim džepovima, Kikinda je ostala bez novog pogona i novozaposlenih radnika. Preduzeće koje je osnovano 2005, sa osnivačkim kapitalom od samo 320.225,99 dinara, u 2007, dobilo je 650 hiljada evra Pajtićevih subvencija.

Afera Sokolac (7)

U 2008, zaključen je štetan ugovor o subvenciji od 87.932,15 evra za pogon novih tehnologija sa DRUŠTVOM SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NEDIM PRODUKT, BANATSKI SOKOLAC – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 08833419), sa sedištem u Banatskom Sokolcu, Školska 6. Subvenciju od 87.932,15 evra, preduzeće nije vratilo, a nije zaposlilo ni 20 radnika. Pogon novih tehnologija bio je samo izgovor za isplatu, a preduzeće je završilo u stečaju.

Afera Vino u Crvenom krstu (8)

Ugovor sa štetnim posledicama o subvenciji 198.522,35 evra za osposobljavanje pogona novih tehnologija zaključen je sa VINARIJOM ZVONKO BOGDAN DOO SUBOTICA (matični broj u Agenciji za privredne registra 08175250), sa sedištem u Subotici, Tuk Ugarnice BB. Iz Pregleda subvencija koje su dodeljene preduzećima u Vojvodini za izgradnju i opremanje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, vidi se da je Pokrajinski fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija, 24. Juna 2011, uplatio VINARIJI ZVONKO BOGDAN DOO SUBOTICA sumu od 20.773.557,37 dinara, što je preračunato u iznos od 198.522,35 evra. Na osnovu proizvoljnih pravila koja su utrdili B. Pajtić i njegovi saradnici, VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO SUBOTICA, kao korisnik subvencije dobijene na konkursu Pokrajinskog fonda za sufinansiranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, dana 18. Januara 2013, isporučila je DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE APV – 6.000 boca belog vina. Isporučena roba fakturisana je kao donacija vredna 117.573,61 evra, što je zaračunato kao vraćanje dela duga za dobijene subvencije za razvoj nove tehnologije, čiji je ukupan iznos 198.522,35 evra. Vrhunsko belo vino DIREKCIJa ZA ROBNE REZERVE APV, 6.000 boca dostavila je u Magacin CRVENOG KRSTA NOVOG SADA. Isporučenoj robi se gubi se trag u CRVENOM KRSTU NOVOG SADA, a dokumentacija o tome kako je podeljeno 6.000 boca vrhunskog belog vina po ceni od skoro 20 evra po boci, sakrivena je i nedostupna javnosti. Kako se isporučeno vino nikako ne može dovesti u vezu sa delatnošću CRVENOG KRSTA, reagovala je uprava novosadskog Crvenog krsta, u kome se kaže da je po nalogu Drirekcije robnih rezervi, vino prosleđeno na druge adrese među kojima su i Nacionalna komora za modu Srbije, Konjički klub Despotovo, mesna zajednica Gložan itd. Javnosti povodom ovih tvrdnji nije prikazan nikakav dokument.

Afera Nestali pogon (9)

U 2010. i 2011. zaključeni su štetni ugovori o dve subvencije od ukupno 600.000 evra za pogon novih tehnologija u Odžacima sa AKCIONARSKIM DRUŠTVOM ZA PROIZVODNJU DELOVA ZA MOTORE GARANT, FUTOG (matični broj u Agenciji za privredne registre 08033501), u Futogu, Fruškogorska 48. AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DELOVA ZA MOTORE GARANT, FUTOG nije vratilo subvenciju i nije zaposlilo dva puta po 20 radnika u Odžacima što je takođe bila ugovorna obaveza. Pogona novih tehnologija u Odžacima nema o čemu su detaljno javljala sredstva javnog informisanja. Iako je u dva navrata preduzeće dobilo velike subvencije, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DELOVA ZA MOTORE GARANT, FUTOG, 2013. poslovnu godinu završilo je sa gubitkom od 15.549.000 dinara, kako pokazuju finansijski izveštaji koje je objavila Agencija za privredne registre (matični broj Garanta 08033501). U 2012. godini Garant je takođe poslovao sa gubitkom (1.537.000 dinara). Sačuvani su brojni javni izveštaji da je u Odžacima izvršena prevara jer je u pogonu “novih tehnologija” u Odžacima instalirana oprema stara najmanje 25 godina, a onda demontirana i odneta. Na negativne napise i emisije o prevari u Odžacima, objavljene u javnim glasilima Pajtić i njegovi saradnici nisu reagovali odgovorom, ili demantijem. Nakon razmetljive svečanosti otvaranja pogona Garanta u Odžacima, mašine su odnete, pogon je napušten, radnici su otpušteni.

Afera Jet company (10)

Tokom 2006. godine, zaključen je štetan ugovor o subvenciji u iznosu od 538.651,35 evra za navodni pogon novih tehnologija sa JET-COMPANY DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, RAZVOJ I PROJEKTOVANJE KIKINDA (matični broj u Agenciji za privredne registre 08395098), sa sedištem u Kikindi, Mihajla Pupina 11. Osnovana je sumnja da subvenciju od 538.651,35 evra pomenuto preduzeće nije vratilo. Iako je to bila ugovorna obaveza preduzeća, JET-COMPANY nije pokrenuo i organizovao održivu proizvodnju u pogonu nove tehnologije, a takođe nije zaposleno 20 radnika što je takođe bila ugovorna obaveza. Prema podacima Agencije za privredne registre, JET-COMPANY u poslednje tri godine posluje sa gubicima – gubitak u 2013. godini iznosio je 40.387.000 dinara. U istoj i prethodnoj godini preduzeće je imalo samo jednog zaposlenog. Preduzeće nije ustanovilo i organizovalo proizvodnju u bilo kakvom pogonu nove tehnologije. U preduzeću JET-COMPANY, 2012, otvoren je stečaj, povodom čega se vodi sudski postupak. Svrsishodnost subvencije od čak 538.651,35 evra preduzeću JET-COMPANY posebno je sporna ako se uporedi veliki iznos subvencije i zanemarljive reference subvencioniranog preduzeća: JET-COMPANY dobio je subvenciju od 538.651,35 evra, iako je to preduzeće sa osnivačkim kapitalom od samo 40.977,97 dinara. Iz podataka Agencije za privredne registre, vidi se da je stečajni postupak u JET-COMPANY uveden na osnovu zahteva drugih poslovnih partnera (zbog blokade računa duže od godinu dana), a ne na osnovu zahteva, ili sudskog spora koji je trebalo da pokrenu ovlašćeni faktori pokrajinske administracije.

Afera sa državljaninom BiH (11)

Tokom 2008. godine, zaključen je štetan ugovor o subvenciji u iznosu od 193.219,60 evra za pogon novih tehnologija sa DRUŠTVOM SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE LBB-FRIGO APATIN (matični broj u Agenciji za privredne registre 08758344), sa sedištem u Apatinu, Industrijska zona bb. Vlasnik tog privatnog preduzeća je lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine. Subvenciju u iznosu od 193.219,60 evra preduzeće LBB-FRIGO APATIN nije vratilo i nije zaposlilo 20 radnika. Preduzeće LBB-FRIGO APATIN nije ostvarilo ciljeve zbog kojih je dobilo subvenciju za pogon novih tehnologija jer dobijeni novac nije iskorišćen za povećanje izvoznih sposobnosti i konkurtentosti firme, niti je povećana zaposlenost, o čemu govore podaci koje je objavila Agencija za privredne registre. Preduzeće LBB-FRIGO APATIN, 2013. poslovnu godinu završilo je sa gubitkom od 2,7 miliona dinara, prethodne 2012, zabeležilo je gubitak od 61,7 miliona dinara, 2011. gubitak je iznosio 25,9 miliona dinara, a 2010. – 70 miliona dinara. U preduzeću LBB-FRIGO APATIN pokrenut je prethodni stečajni postupak u februaru 2012, na osnovu obaveštenja Narodne banke Srbije OPN Kragujevac. Osnovanu sumnju u postojanje nezakonitih motiva i radnji izaziva okolnost što je subvencija data uprkos nedostatku poslovnih referenci firme LBB-FRIGO APATIN, koja je osnovana u junu 2005, sa osnivačkim novčanim kapitalom od 334.446,81 dinara.

Afera Dupli minus (12)

U 2007. godini, zaključen je štetan ugovor o subvenciji za pogon novih tehnologija sa PREDUZEĆEM ZA PROIZVODNJU VINA VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 08715262), sa sedištem u Subotici, Korzo 1. Postoje razlozi za sumnju da ukupna šteta koju je pretrpeo pokrajinski budžet prilikom subvencioniranja preduzeća VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU nije manja od 688.921,31 evra. VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU nije vratilo subvenciju. Preduzeće je 2013. poslovnu godinu završilo sa gubitkom od 24.261.000 dinara; 2012. godinu sa poslovnim gubitkom od 135.091.000 dinara i 2011. sa gubitkom od 247.086.000 dinara. U potpunom neskladu sa pravilima i Pravilnikom o delatnosti Fonda za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini je događaj o kome se može saznati iz Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU, od dana 16. jula 2012. godine, koji je objavila Agencija za privredne registre. Iz tog dokumenta se vidi da su dve pokrajinske ustanove – nakon dodele pokrajinskih subvencija nepoznatog i neobjavljenog iznosa – postale osnivači društva VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU: Fond za razvoj Vojvodine sa ulogom od 332.953,55 evra (sa 1,97 posto vlasništva) i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (u okviru tog Sekretarijata odvija se delatnost Fonda za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini) sa ulogom od 355.967,76 evra (sa udelom u vlasništvu od 2,11 posto). Iz prečišćenog osnivačkog akta preduzeća VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU od dana 20. jula 2012, vidi se da su pomenute dve pokrajinske ustanove prihvatile da, kao članovi društva, “snose rizik za poslovanje društva sa celokupnom svojom imovinom; a u slučaju gubitka pokrivaju ga “do visine uloga”, odnosno svim novcem sa kojim su postali osnivači društva VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU. Fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini ustanovljen kao fond kojem korisnici vraćaju vrednost dobijenih subvencija (doduše u robi što je poseban slučaj zloupotrebe). Pravila Fonda ne predviđaju da novac Fonda može da se koristi za druge svrhe sem za subvencioniranje (povoljno kreditiranje) novih tehnologija – nije predviđeno da novac Fonda može da se investira za kupovinu udela u vlasništvu privatnih preduzeća. Apsurdnost posla u kome su pokrajinske ustanove postale suvlasnici privatnog preduzeća u blokadi, a zatim u stečaju, što znači da su svesno pristale da se iz njihovih udela naplaćuju drugi poverioci firme VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O, SUBOTICA – U STEČAJU, sam po sebi ukazuje na bezakonje i štetočinske postupke.

Afera Donji veš (13)

U 2007. godini, zaključen je štetan ugovor o subvenciji u iznosu od najmanje 116.883,11 evra za osposobljavanje navodno novog pogona novih tehnologija sa privatnim preduzećem DOO FIGRAD-COMPANY NOVI SAD – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 08670544 ), sa sedištem u Novom Sadu, Subotička 76. Subvenciju u iznosu od najmanje 116.883,11 evra, preduzeće nije vratilo, a nije zaposleno ni 20 radnika što je takođe bila ugovorna obaveza preduzeća kao korisnika pokrajinske subvencije. Pogona novih tehnologija ne postoji jer je preduzeće u stečaju i godinama ne zapošljava nijednog radnika. Figrad-Company d.o.o. Vrbas (kasnije je sedište preneto u Novi Sad i ta promena je registrovana u Agenciji za privredne registre) za subvenciju “pogona za proizvodnju donjeg veša i čarapa u Bačkoj Palanci” dobilo je subvenciju od 9.000.000 miliona dinara, odnosno preračunato od 116.883,11 evra. FIGRAD-COMPANY NOVI SAD – U STEČAJU nije vratilo subvenciju. Preduzeće nije imalo potrebne reference za organizovanje proizvodnje donjeg veša i čarapa jer je registrovano za delatnost delatnost “nespecijalizovana trgovina na veliko”. Preduzeće FIGRAD-COMPANY NOVI SAD – U STEČAJU u četiri poslovne godine nije ostvarilo nikakve prihode i nema nijednog zaposlenog radnika.

Afera Elektro prevara (14)

U 2007. godini, zaključena su dva štetna ugovora o subvenciji u iznosu od ukupno 50.800.000,00 dinara (633.394 evra) za navodno osposobljavanje novog pogona novih tehnologija u Debeljači, sa privatnim preduzećem DRUŠTVO ZA TRGOVINU AUTOMOBILIMA RENT-A-KAR I USLUGA U PREVOZU GLOBUS AUTO DOO PANČEVO – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 17557084 ), sa sedištem u Pančevu, ulica Matije Gubca 23. Pogon novih tehnologija nikada nije počeo da radi, nije postojao, a ne postoji nikakva mogućnost da će se to desiti u budućnosti jer je preduzeće u stečaju. Preduzeće nije izvršilo ugovornu obavezu da će zaposliti dva puta po 20 radnika: u 2011, 2012. i 2013. godini nije imalo nijednog zaposlenog radnika, a u 2010. bile su zaposlene samo četiri osobe. Preduzeće nije imalo i nema potrebne reference za organizovanje proizvodnje putničkih i teretnih vozila što se vidi i iz podatka o izuzetno niskom osnovnom kapitalu preduzeća od samo 148.391,87 dinara i registrovanoj neproizvodnoj delatnosti. Preduzeće je 2013. poslovnu godinu završilo sa gubitkom od 90.000 dinara; 2012. godinu sa poslovnim gubitkom od 315.000 dinara i 2011. sa gubitkom od 6.218.000,00 dinara, a 2010-te poslovalo je sa gubitkom od 2.158.000,00 dinara. Preduzeće GLOBUS AUTO DOO PANČEVO – U STEČAJU nije ostvarivalo poslovne prihode u 2013. i 2012. godini, a nije imalo nijednog zaposlenog radnika. Iz stečajnog postupka, koji je u ovom izuzetnom slučaju pokrenula Pokrajina, vidi se da preduzeće nije ispunjavalo i ne ispunjava ugovorne obaveze koje je preuzelo prema pokrajinskom budžetu da će – sa pokrajinskom subvencijom – ustanoviti i organizovati održivu, konkurentnu i rentabilnu, izvozno interesantnu proizvodnju u novom pogonu nove tehnologije u Debeljači (ulica Dože Đerđa 26) u kome je trebalo da se odvija “proizvodnja i plasman elektro-vozila, solarnih panela i vetrogeneratora male snage” (najmanje 2.000 skutera i 500 privrednih, dostavnih i elektro-vozila za specijalne namene, godišnje). Novi “pogon” (smešten u objektu bivše farme pilića) radio je samo nekoliko dana, koliko je bilo potrebno da se režira propagandni događaj – svačanost otvaranja nepostojećeg pogona u Debeljači, na kome su glavnu samoreklamersku ulogu odigrali Pajtić i Petrović. Deo duga u iznosu od 15.563.872,55 dinara (138.087 evra) preduzeće je “vratilo” Pokrajini u vidu “donacija” tuđih, a ne svojih proizvoda. Pokrajini su isporučena dva turistička vozića, višestruko precenjena na po 53.100 evra (iako njihova realna cena ne može biti veća od desetine tog iznosa) i još jedno komunalno vozilo za 17.700 evra.

Afera Lager (15)
Tokom 2007. godine, zaključen je štetan ugovor o subvenciji u iznosu od 42.000.000,00 dinara (525.000 evra) za navodno osposobljvanje pogona novih tehnologija sa preduzećem DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADAN ENGINEERING PROIZVODNJA TRANSPORT EXPORT-IMPORT USLUGE ZMAJEVO – U STEČAJU (matični broj u Agenciji za privredne registre 08435227), sa sedištem u Zmajevu, Siriški put 66. Iako je to bila ugovorna obaveza preduzeća, RADAN ENGINEERING – U STEČAJU nije pokrenuo i organizovao održivu proizvodnju u pogonu nove tehnologije “u blizini Vrbasa”, a nije zaposlio ni 20 radnika. Prema podacima Agencije za privredne registre, preduzeće RADAN ENGINEERING PROIZVODNJA TRANSPORT EXPORT-IMPORT USLUGE ZMAJEVO – U STEČAJU izbrisano je iz Privrednog registra, nakon što je 2011. pokrenut i završen stečajni postupak. Pre stečaja i brisanja iz Privrednog registra preduzeće je – uprkos dobijenoj subvenciji – poslovalo sa gubicima: gubitak u 2012. godini iznosio je 146.780.000,00 dinanara, a u prethodnoj godini – 2.239.000,00. Uz beznačajne poslovne prihode, preduzeć nije imalo nijednog zaposlenog tokom tri godine uoči brisanja iz Privrednog registra. Subvencija od svih 525.000 evra poklonjena je preduzeću sa osnivačkim kapitalom od samo 145.749,80 dinara. U zaključku Vlade AP Vojvodine od dana 23. decembra 2009, navedeno je da je preduzeće RADAN ENGINEERING PROIZVODNJA TRANSPORT EXPORT-IMPORT USLUGE ZMAJEVO – U STEČAJU isporučilo Direkciji za robne rezerve APV smrznuto povrće u vrednosti od 1.217.961,20 dinara za otplatu dela duga u vidu donacije za Studentski centar u Novom Sadu. U trenutku kada je “realizovna” transakcija koja se pominje u zaključku Vlade AP Vojvodine, preduzeće RADAN ENGINEERING PROIZVODNJA TRANSPORT EXPORT-IMPORT USLUGE ZMAJEVO – U STEČAJU je prestalo da ispunjava svoje ugovorne obaveze i plaćanja prema drugim pravnim licima.

Iz istog zaključka Vlade AP Vojvodine od dana 22. febrauara 2008, vidno je da su grubo prekršene odredbe Pravilnika o subvencioniranju pogona novih tehnologija u AP Vojvodini jer je preduzeću RADAN ENGINEERING PROIZVODNJA TRANSPORT EXPORT-IMPORT USLUGE ZMAJEVO – U STEČAJU omogućeno da svoje obaveze “može i delom izmiriti pružanjem usluga lagera, utovara, istovara, pakovanja, smrzavanja, transporta i sl. roba iz povraćaja i roba vlasništva Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine”. Pomenutim Pravilnikom predviđena je mogućnost da korisnici subvencija svoj dug “otplaćuju” samo isporukama svojih proizvoda – donacijama organizacijama čija delatnost ima humanitarni i socijalni smisao, a ne pružanjem usluga pokrajinskim ustanovama.