MALVERZACIJE POKRAJINSKE VLADE: Kako je Pajtić nezakonito potrošio dve milijarde dinara

0
425

Državni revizor ustanovio je da je Pokrajinska vlada nezakonito isplaćivala plate i otpremnine zaposlenima, masovno angažovala partnere mimo konkursa, a desetine zaposlenih u pokrajinskim ustanovama nemaju odgovarajuću stručnu spremu.

Državni revizor u izveštaju o radu Pokrajinske vlade za 2014. godinu uočio je, između ostalog, da su se plate obračunavale na osnovu previsokih, nevažećih koeficijenata, da su sportski klubovi bez konkursa dobijali novac od Sekretarijata za sport, dok je je Sekretarijat za zdravstvo isplaćivao velike dnevnice za službena putovanja.

Ukupni rashodi i izdaci koje je pokrajinska vlast nezakonito i nepravilno evidentirala iznose oko dve milijarde dinara.

Pritom, rashodi i izdaci koji su izvršeni na osnovu akata čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim zakonskim propisima iznose čak 1,8 milijardi.

Skupština Vojvodine nezakonito je potrošila ukupno 5,5 miliona dinara. Za sedam osoba isplatila je veće plate suprotno Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta, a za dvoje zaposlenih koji su išli u penziju za otpremnine je isplaćeno 94.000 dinara više od planiranog.

Takođe, za zakup poslovnog prostora isplatila je 811.000 dinara više od predviđene sume.

Pokrajinska vlada je predstavniku Sindikalne organizacije pokrajinskih organa i uprave, kojem miruje radni odnos u Sekretarijatu za obrazovanje, isplatila platu od 1,6 miliona dinara, što je suprotno Zakona o radu.

Radar.rs