Evo di su naši novci: Pajtićeve malverzacije sa subvencijama!

0
376

Pokrajinski fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini ukupno je  potrošio 35 miliona evra za sufinansiranje 112 navodnih pogona novih tehnologija. Ni jedan od tih pogona nije instalirao nove tehnologije, nego su stare mašine i oprema predstavljane kao nova tehnologija.

Primalac subvencije nije bio obavezan da položi efikasna sredstva obezbeđenja za vraćanje duga, a bankarske garancije zahtevane su tek od 2011. godine nadalje. Indikativno je da je  garant uvek bila Razvojna banka Vojvodine.

Bojan Pajtić i saradnici nisu vodili sudske sporove protiv vlasnika privatnih preduzeća koja nisu vratila subvencije, niti su protiv njihovih vlasnika podnosili krivične prijave. Milionski iznosi u evrima izgubljeni su pošto su subvencionirana preduzeća propala i nikada vise neće biti u stanju da vrate subvencije koje su dobili od Pajtićeve vrhuške.

Tako je, npr, ugovor o subvenciji 141.021 evra zaključen sa DOO Distributivni centar-Merkator, u stečaju, sa sedištem u Vršcu.

Subvenciju od 141.021 evra, preduzeće Distributivni centar-Merkator nije vratilo, nije zaposlilo 20 radnika što je bila ugovorna obaveza i nije ustanovilo efikasan novi pogon sa novom tehnologijom. Uprkos subvenciji za novi pogon, preduzeće je u stečaju. U periodu od 2011-2013, prema podacima Agencije za privredne registre, preduzeće nije imalo nijednog zaposlenog.

Ugovor o subvenciji nepoznatog iznosa zaključen je i sa Preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu ZOBEX Company International DOO Banatski Karlovac, sa sedištem u B. Karlovcu. Ovo preduzeće dobilo je subvenciju iz Fonda za subvencionisanje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, uprkos tome što je imalo osnivački kapital od samo 110.472,45 dinara. Iako je dobilo pokrajinsku subvenciju, u preduzeću je 2011. pokrenut prethodni stečajni postupak i posluje sa gubicima.

Preduzeće godinama ima samo jednog, a u 2013. godini nije imalo nijednog zaposlenog. Preduzeće Zobex Company International subvenciju nije vratilo, a nije zaposlilo ni 20 radnika, što je, takođe, bila ugovorna obaveza, kao što nije pustilo u rad novi funkcionalni pogon sa novom tehnologijom.