Tužba jedini način za povraćaj solidarnog poreza

0
880

Svi zaposleni u javnom sektoru kojima nije na vreme obračunat solidarni porez mogu da traže povraćaj novca preko suda.

Da bi se izborili za pravo da ne plate kasno dostavljeno rešenje o solidarnom porezu iz 2014, zaposleni u javnom sektoru prvo moraju da plate taj porez.

Za svoje pravo moraće naknadno da se izbore, na sudu. Svako ko je rešenje o tom porezu dobio posle 30. januara 2015. ima osnova da podnese tužbu.

Solidarni porez koji se naplaćivao tokom prvih devet meseci 2014, još vuče „repove“ u ovoj godini. Pojedinima i dalje na kućnu adresu stižu poreska rešenja sa razrezanim isnosima koji, kako su poreznici utvrdili naknadnom kontrolom, nisu obračunati i naplaćeni. Problem je samo što ta rešenja, a reč je o periodu za jul-septembar 2014, obaveznicima je trebalo da budu uručena najkasnije do 30. oktobra iste te godine, a ne 16 meseci kasnije.

Tako izričito navodi propis kojim je uveden solidarni porez – Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

Oni koji su znali za odredbu da Poreska uprava ima rok od 15 dana za kontrolu i ukupno 30 dana za dostavu rešenja po okončanju svakog tromesečja, pravdu su potražili na sudu i dobili spor. U tome su prednjačili profesori Beogradskog univerziteta, i to baš Pravnog fakulteta. Prethodno im je Poreska uprava odbila žalbe.

Pitanje je šta da rade oni koji sada dobiju ovakva rešenja? Na rešenjima piše da žalbe ne odlažu izvršenje.

Svaki sudski proces je za sebe. Presuda se odnosi samo na onoga ko je spor vodio. Postoji pretpostavka da bi se ta presuda u sličnom postupku ponovila po principu ponovljenog postupka ili kroz zahtev za ponavljanje postupka. Svi oni kojima rešenja stižu, mogu da se pozovu na tu donetu presudu ili da je stave u prilog odgovoru Poreskoj upravi. Znači ona se ne odnosi na njih, ali bi se ona, po principu presedana, ponovila kada bi pokrenuli postupak – kažu beogradski advokati.

Uvođenje solidarnog poreza, čini se, donelo je više štete nego koristi. Dok se Ministarstvo finansija ne oglašava povodom još jednog problema nastalog u primeni ovog nameta, u Poreskoj upravi govore da je reč o „obimnom i složenom poslu“.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da pravo na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Na osnovu toga, Poreska uprava donosi rešenja o utvrđivanju solidarnog poreza svim građanima kojima isplatilac prihoda nije pravilno obračunao i umanjio neto prihod, a i zbog ravnopravnog tretmana svih fizičkih lica kojima isplatilac prihoda nije pravilno obračunao i umanjio neto prihod – kažu iz Poreske uprave.

Uprava: Kontrolišemo i dalje

Poreska uprava će i u narednom periodu nastaviti da utvrđuje razlike za uplatu neto prihoda na osnovu solidarnog poreza zaključno sa četvrtim kvartalom 2014. To ne znači da novac neće biti vraćen poreskim obaveznicima koji prijave da im je naplaćen solidarni porez na objedinjene zakasnele isplate u jednom mesecu – kazali su u Poreskoj upravi.

Dodaju da se rešenja koja danas dobijaju poreski obaveznici odnose na poslednji kvartal 2014, do kada je važio zakon.

Donošenju rešenja o utvrđivanju solidarnog poreza prethodi uručenje zapisnika u kome je objašnjen način obračuna. U pitanju je obiman i složen posao koji je, između ostalog, vezan i za razvoj i primenu softverske podrške za donošenje rešenja kao i analizu podataka dobijenih uparivanjem podnetih poreskih prijava i podataka o izvršenim iznosima umanjenja neto prihoda – kažu iz Poreske uprave.

Podsetimo, nedavno je problem nastao sa objedinjenim naknadama za porodilje koje je država oporezovala, pa se sada ti iznosi vraćaju.

Novosti