Ruski list Parlamentarna gazeta o koaliciji Rodoljubi

0
440

Ruski list Parlamentarna gazeta prenosi:

Koalicija Rodoljubi nastupila je sa inicijativom konsolidacije nacionalno orjentisanih patriotskih snaga Srbije sa ciljem zajedničke borbe za održavanje referenduma protiv NATO, sprovođenja pravca svestranog razvoja saradnje sa Ruskom Federacijom i ujedinjenog suprotstavljanja sve jačem pritisku na Srbiju od strane SAD i njihovih zapadnih saveznika.

Koalicija Rodoljubi apeluje pre svega za sprovođenje referenduma protiv NATO i svestrani razvoj saradnje sa Rusijom.

Vest možete pročitati ovde https://www.pnp.ru/news/detail/119909