Skupština Novog Sada o višku zaposlenih

0
476

Skupština grada Novog Sada na današnjoj sednici raspravlja o planu otpuštanja viška zaposlenih u javnim službama, kao i o nizu urbanističkih planova.

Na osnovu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru utvrđeno je da u sistemu Grada Novog Sada može biti maksimalno 8.380 zaposlenih na neodređeno vreme.

Međutim, radna grupa koju je osnovao Grad Novi Sad utvrdila je da u gradskom javnom sektoru trenutno ima 8.450 zaposlenih pa bi tako poslanici gradske skupštine danas trebalo da donesu odluku o otpuštanju 70 zaposlenih.

Nakon te odluke, gradska administracija, javna preduzeća i gradske agencije i institucije će imati rok od 60 dana da broj zaposlenih svedu na dozvoljeni nivo.

RTV