INSTITUT ZA KVB: Prvo ugrađivanje srčane pumpe!

0
802

U Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici je ove nedelje prvi put medicinska procedura LVAD – Mehanička potpora radu leve komore srca što je bio drugi put da se ovaj komplikovan zahvat obavi van Beograda (prvi je bio u KC Niš).

Imajući u vidu strategiju menadžmenta Instituta da bolesnicima sa najtežim srčanim oboljenjima omogući kvalitetno lečenje u skladu sa najnovijim preporukama i tehnološkim rešenjima, pacijentkinji kojoj je konstatovano izuzetno teško stanje u terminalnoj fazi srčane slabosti jedino rešenje je bila ugradnja mehaničke pumpe kao mosta do transplantacije srca.

– Ovo je veliki iskorak u lečenju pacijenata sa terminalnom srčanom insuficijencijom, kao i prvi korak Instituta za KVB Vojvodine u uvođenju mehaničke cirkulatorne potpore i transplantacije srca. Mehanička pumpa uspešno zamenjuje funkciju leve komore što pozitivno utiče na produžetak i kvalitet života pacijenta – istakao je direktor Instituta prof. dr Aleksandar Redžek.

Zahvaljujući svima koji su direktno ili indirektno pomogli da Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici ispiše nove stranice istorije medicine u Vojvodini i Srbiji, a sve u interesu pacijenata i građana.

Nakon uspešno završene intervencije, hemodinamski parametri pacijentkinje su stabilni i njen oporavak teče uredno.

Stručni tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici se priprema i za transplantacije srca čija realizacija u najvećoj meri zavisi od raspoloživih donora.

– Srbija je poslednja zemlja u Evropi po broju potencijalnih donora. Ipak, zbog angažmana široke društvene zajednice u rešavanju tog problema, postoje dobri razlozi za nadu da će se u skoroj budućnosti ta situacija promeniti na bolje – zaključio je dr Redžek.