Srbija i dalje visoko korumpirana zemlja

0
497

Srbija je sa indeksom percepcije korupcije 40 i dalje visoko korumpirana zemlja i nalazi se na 71. mestu od 168 zemalja

BEOGRAD – Srbija je sa indeksom percepcije korupcije 40 i dalje visoko korumpirana zemlja i nalazi se na 71. mestu od 168 zemalja, rečeno je danas na konferenciji za novinare Transparentnosti Srbija.

Srbija je neznatno popravila položaj na listi budući da je u prošlogodišnjem izveštaju sa indeksom percepcije korupcije 41 bila na 78. mestu, ali je tada i broj zemalja bio veći – 175, ističe se u izveštaju TS, u kojem se navodi da je Srbija kao i u prethodnih 15 godina svrstana u zemlje s veoma rasprostranjenom korupcijom.

„Mi umesto 41 poen za 2014. gopdinu, sada imam 40 od 100 poena za 2015. godinu. Od 2012. godine imamo jednu stagnaciju indeksa percepcije korupcije. Mi smo u ovom tenutku bolji, jer je sedam zemalja manje obrađeno“, kazao je predsednik TS Vladimir Goati na konferenciji za novinare.

Na predstavljanju Indeksa percepcije korupcije za 2015. godinu u Beogradu, Goati je ocenio da je „korupcija otporno zlo“ i da su za borbu protiv nje potrebne čitave generacije.

„Sve zemlje gde smo i mi, gde je indeks korupcije ispod pet, te zemlje se smatraju, nažalost, hronično koruptivnim. Sad smo tu bliži afro-azijskim zemljama, nego skandinavskim i zapadnoevropskim. Taj žar političara da brzo reše problem rezultirao je u nekim masovnim akcijama“, ali bez većih efekata, naveo je Goati i dodao da je borba protiv korupcije dugoračna i sistemska borba.

Programski direktor TS Nemanja Nenadić podsetio je da je po indeksu percepcije korupcije najbolji rezultat 100, dok je najgori nula.

On je naveo da su od Srbije na primer bolje rangirane Turska i Bugarska, a gore Ekvador, Panama i Trinidad.

„One zemlje u kojima građani tvrde da su davali mito, često su među zemljama koje su loše ocenjene kada je percepcija korupcije u pitanju. Percepcija, dakle, nije samo percepcija“, kazao je Nenadić.

On je novinarima rekao da istraživanja na osnovu kojih se indeks precepcije korupcije sačinjava ne pokazuju bitne promene ni „na bolje ni na gore“ kada je u pitanju Srbija.

„Mi možemo govoriti o staganaciji koja traje već osam godin, imajući u vidu da je borba protiv korupcije visoko rangirana na listi političkih prioriteta, da postoji intresovanje i u zemlji i od relevatnih međunrdnih aktera da bude efikasnija“, kazao je on.

Srbija je iza svih članica EU, dok su u regionu iza Srbije samo Bosna i Hercegovina (76. mesto i skor od 38), Albanija (88. mesto i skor 36) i Kosovo, koje je dato zasebno i nalazi se na 103. mestu sa skorom 33.

On je podsetio da je 2012. godine promenjen način ocenjivanja indeksa percepcije korupe, ali da bez obzira na to, od 2007. godine postoji konstanta i nema bitnijih promena kada je reč o rangiranju Srbije.

Na čelu liste je Danska (91 poen), a začelje dele Severna Koreja i Somalija sa po osam poena.

Indeks se sačinjava na osnovu procena stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi, iz istraživanja koje sprovode međunarodne organizacije.
Novosti