NOVI ZAKON: Srpski policajci će nositi i elektrošokere i suzavce u spreju!

0
497

Pored službene palice, lisica i oružja ubuduće će policajcima na raspolaganju biti i elektrošokeri, ali i suzavac u spreju

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da predlog novog zakona o policiji ima za cilj efikasniji i profesionalniji rad policije.

Objedinjena rasprava o predlozima zakona o policiji, o javnom redu i miru i o javnom okupljanju, počela je danas u Skupštini Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je, obrazlažući sve zakonske predloge, rekao da očekuje da se kroz skupštinsku raspravu dođe do tekstova ta tri zakona koja će značajno poboljšati bezbednost i učiniti da sistem bude efikasniji.

Među 259 članova nvovog zakona o policiji su i oni kojima se zaposleni dele na policijske službenike, državne službenike i nameštenike.

Policajci dobijaju nova zvanja i činove. Ukida se Protivteroristička jedinica i ostaje samo Specijalna antiteroristička jedinica. Pored službene palice, lisica i oružja ubuduće će policajcima na raspolaganju biti i elektrošokeri, ali i suzavac u spreju.

Predloženim zakonom o policiji, prema njegovim rečima, stvaraju se uslovi za profesionalniji rad, pooštravaju uslovi za stupanje u radni odnos u MUP-u, koji će morati da se poštuju sve vreme dok je pripadnik tog organa zaposlen, ali je predviđeno i karijerno napredovanje, odnosno napredovanje kroz zasluge i sticanje znanja.

– Više neće moći da se napreduje samo protokom vremena, već će se sagledavati šta je pripadnik u toku svog posla uradio i koje veštine je stekao – rekao je Stefanović, objašnjavajući da će napredovanje u buduće biti bazirano na usavršavanju, što će kao krajnji rezultat imati da najstručniji i najsposobniji budu u tom sektoru.

Biće uspostavljena jedna specijalna jedinica, ojačan sektor unutrašnje kontrole, što je važna stavka kojom MUP želi da pokaže da je borba protiv korupcije, pa i u policiji, jedan od osnovnih zadataka, rekao je Stefanović.

To bi, objasnio je, trebalo da dovede do otkrivanja krivčnih dela unutar MUP-a, kroz sprovođenje testa itnergriteta za zaposlene, pre svega za rukovodioce.

– Sektor unutrašnje kontrole će kontrolisati svakog zaposlenog u MUP-u – istakao je Stefanović.

Za predloženi zakon o javnom okupljanju je rekao da na dobar, detaljan i moderan način definiše okupljanje i da po prvi put definiše spontano okupljanje.

Naveo je, pored ostalog, da će ubuduće od šest do 23 sata biti moguće održati javno okupljanje, a da se jedino ograničenje odnosi na okupljanje ispred objekata koji su važni za nacionalnu bezbednost, poput škola, vrtića, bolnica, mesta za proizvodnju struje i vode, vojnih i policijskih objekata.

– Ispred svakog drugog je moguće okupljanje. To su minimalna ograničenja – rekao je Stefanović, dodajući da su propisane ozbiljnije obaveze za one koji organizuju skupove.

Kada je u pitanju zakonski predlog o javnom redu i miru, Stefanović je naveo da se tim aktom sankcionišu radnje kojima se ugrožava javni red i mir, poput, korišćenja uređaja na daljinu, a posebna pažnja je apostrofirana na zaštitu dece i maloletnika.

Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) pozdravila je donošenje novih zakona, ali je i predložila amandmane koji se, kada je reč o zakonu o policiji, tiču zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina.

Ona je, takođe, rekla da, kada je reč o Predlogu zakona o javnom redu i miru, podržava kazne koje su predviđene za korišćenje petardi, ali je naglasila i da je neophodno obezbediti njegovu primenu, te da je do sada najveći problem bio taj što policija nije reagovala na neovlašćeno prodavanje petardi i njihovo korišćenje.

Telegraf