Nema više skrivenih prekršaja u saobraćaju!

0
494

Država za nepune dve godine od kazni prihodovala oko 16,7 miliona evra

Od 1. januara više ne može da se napravi saobraćajni prekršaj recimo u Novom Sadu pa da počinilac  ubeđuje da je do prvi put i da iza sebe nije imao nijeno prekoračenje brzine ili sličan prestup.

Samo jednim klikom na dugme na licu mesta u sudnici postojaće mogućnost uvida u ranije eventualne prekršaje u bilo kom mestu u Srbiji.

Od početka godine svi prekršajni sudovi su umreženi i u obavzi da unose  slučajeve u jedinstven informacioni sistem SIPRES. Njime su povezana 153 sedišta prekršajnih sudova i njihove jedinice, sedište i četiri jedinice. Prekršajnog apelacionog suda, kao i policija, Trezor i obavezno socijalno osiguranje. Tako se država za korak više približila boljoj naplati i bržem efikasnijem i pravičnijem pravosuđu. Prekršajni sudovi su među tri najveća punioca budžeta što je takođe važno.

Zdržava je za nepune dve godine od kazni prihodovala oko 16,7 miliona evra. Iz ministarstva pravde najavljuju da će uskoro početi da radi i portal za praćenje toka predmeta za prekršajne sudove. Građani će imati uvid u to dokle je stigao njihov slučaj.

Alo