Kućni uređaji koji mogu da ubiju ako se ne isključe

0
668

Osim mobilnih i bežičnih telefona, kompjutera i muzičkih linija, treba se „paziti“ i televizora, mikrotalasne pećnice i fena

Jedina stvar koja u Srbima izaziva strepnju na nivou fobije, osim promaje, najverovatnije je bojler. Za ove strahove se ne može reći da su neopravdani, ali je problem u tome što ista opasnost vreba i od drugih kućnih uređaja: osim mobilnih i bežičnih telefona, kompjutera i muzičkih linija, treba se “paziti” i televizora, mikrotalasne i fena.

Prema rečima naučnika Svetislava Jordovića, koji preko 25 godina izučava štetan uticaj elektromagnetnog zračenja na zdravlje ljudi, električni aparati, koji u sebi imaju elektro motor ili transformator, isijavaju snopove elektromagnetnog zračenja vrlo velike prodornosti.

Ova isijana energija – zračenje prolazi kroz armirano betonski zid, bez nekog primetnog slabljenja, i svi pokušaji da se eliminišu ostaju bez rezultata.

Kada su u pitanju električni aparati u našem stanu ili kancelariji, jedini efikasan način je bio da se uređaj isključi i to vađenjem utikača iz utičnice.

Ovo važi najpre za mobilne telefone, kompjutere, wi-fi uređaje, pa i televizore, pored kojih treba provoditi što manje vremena, a onda kada ih ne koristimo, isključivati ih.

Bojler vas neće ozračiti, ali vas može, u slučaju eksplozije, teško povrediti ili ubiti.

Prema rečima stručnjaka, bojler eksplodira usled neispravnosti. Onaj koji je ispravan i pravilno održavan nikada neće eksplodirati, čak i ako se ne održava u besprekornom stanju, budući da ima tri vrste zaštite.

Tek kada sve otkažu dolazi do uništenja bojlera koji u tom trenutku predstavlja veliku opasnost.

U slučaju nekontrolisanog grejanja vode, koje se može prepoznati po zujanju i ključanju vode, koje se čuje iz bojlera, prvo što treba da uradite je da prekinete dovod struje, utoliko pre ako i na termometru vidite previsoku temperaturu – pod uslovom da je i on tačan.

To možete da uradite na prekidaču koji napaja bojler; u slučaju nepostojanja istog isključite osigurač na kome je vezan bojler, a ako imate ugrađenu fid sklopku, njenim aktiviranjem isključujete kompletnu struju u stanu.

S obzirom da je bojler sud pod pritiskom i naponom, u kom ima vode, najpametnije ga je isključivati dok se kupate.

Ukoliko je bojler potpuno ispravan (nema ogoljenih žica koje vire, ne curi voda koja je u dodiru sa nekom od njih i sl.) i ako je uzemljenje dobro urađeno, onda je savršeno bezbedno ostaviti bojler uključen, ali to uglavnom nije slučaj u našim domaćinstvima.

Kad je reč o mikrotalasnim pećnicama, ne preporučuje se da budete u neposrednoj blizini pećnice dok je uključena, jer je elektromagnetno polje, koje se oko nje stvara, nekoliko miliona puta jače od našeg prirodnog elektromagnetnog polja.

Iako moderne mikrotalasne pećnice pružaju veću sigurnost, treba biti na oprezu: ukoliko posumnjate i na najmanju nepravilnost, isključite je; izbegavajte da se zadržavate duže vreme pored nje, dok je uključena; decu držite podalje od nje, dok se priprema jelo.

Prema rezultatima kontrole Tržišne inspekcije, kupcima mnogo muke zadaju i produžni kablovi. Od ukupnog broja uzorkovanih proizvoda, koji su prošli proveru, samo dva odsto njih bilo je bezbedno za upotrebu, a oni koji nisu mogu izazvati požar ili oštetiti tehničke uređaje, koji su uključeni u struju preko njih.

Nešto je bolja situacija sa punjačima baterija, ali i tu su ustanovljene razne anomalije, pa se treba paziti i njih: u slučaju kuršlusa, najmanje što može da se dogodi je da vam iskoče svi osigurači, a to vam onda može oštetiti i neke od kućnih aparata.

Oni koji se plaše fenova, treba da imaju na umu samo jedno: držite ih podalje od vode.

Telegraf