Svaki drugi traži alternativni lek za creva

0
893

Dr Zoran Milenković o efikasnosti narodne i komplementarne medicine u lečenju zapaljenskih bolesti creva: Koriste se biljke i biljni proizvodi, mind and body tehnike, meditacija, tehnike relaksacije, regulacija stresa…

I pored širokog spektra lekova koji se koriste u konvencionalnom lečenju zapaljenskih bolesti creva, kod velikog broja obolelih razvijaju se komplikovane forme bolesti i progresivna oštećenja. Zbog toga se sve veći broj obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa okreće komplementarnoj i alternativnoj medicini. Čak 60 odsto obolelih koristi ili primenjuje neke od ovih tehnika.

Glavni razlozi za to su neefikasnost konvencionalne terapije, briga zbog neželjenih efekata lekova kao i sama priroda i tok bolesti.

U intervjuu za „Novosti“ kaže dr Zoran Milenković, gastroenterolog u Vojnomedicinskoj akademiji, koji je o delotvornosti ovih tehnika, na osnovu do sada dostupnih istraživanja, govorio na nedavnom predavanju Udruženja obolelih od zapaljenskih bolesti creva Srbije (UKUKS), međutim, kaže da komplementarnu, alternativnu i konvencionalnu medicinu možemo smatrati podjednako dostupnim, ali ne i podjednako efikasnim.

* Kojim dodatnim metodama lečenja najčešće pribegavaju ovi pacijenti?

– U lečenju zapaljenskih bolesti creva koriste se biljke i biljni proizvodi, mind and body tehnike, metode uticaja na duh i telo kao što su meditacija, tehnike relaksacije, regulacija stresa, program promene načina života, hipnoza, joga. Zatim, tehnike tradicionalne, kineske medicine kao što su akupunktura, akupresura, balneoterapija, kao i probiotici, i različiti režimi ishrane (riblje ulje, omega 3 masne kiseline, esencijalna ulja).

* Da li su se istraživači bavili efikasnošću primene ovih metoda?

– Sve ove metode korišćene u lečenju analizirala je grupa nemačkih i kanadskih autora i početkom godine objavila rezultate. Analizirano je 29 studija sa biljkama i biljnim proizvodima, sedam studija koje su se odnosile na mind and body tehnike, dve studije sa akupunkturom… U njima su praćeni ishodi koji su se odnosili na indukciju i održavanje remisije, težinu simptoma i aktivnost bolesti, kvalitet života i psihološke faktore.

* Kako se pokazala upotreba kanabisa?

– Kanadski autori su u svojoj studiji pokazali da gotovo polovina ispitanih sa zapaljenskim bolestima creva trajno koristi kanabis u lečenju. Zapažena je i studija izraelskih autora u kojoj je 22 bolesnika sa Kronovom bolešću koristilo kanabis. Kod 90 odsto njih je došlo do povoljnog efekta i poboljšanja kvaliteta života, ali je dokazano i da kanabis nema uticaja na reemisiju bolesti i vrednosti parametara upale. U svetlu sve većeg broja inicijativa za legalizaciju kanabisa za medicinsku upotrebu, marketinških informacija i dostupnosti različitih ilegalnih i legalnih preparata kanabisa, neophodne su adekvatne informacije o upotrebi medicinskog kanabisa u lečenju zapaljenskih bolesti creva.

Kako kanabis deluje kod ovih bolesti?

– Farmakoterapijski efekat kanabisa se objašnjava dejstvom aktivnih supstanci – kanabinoida, od kojih je najvažniji tetrahidrokanabinol (THC). Dejstvo se ostvaruje preko tzv. endokanabinoidnog sistema koga čine kanabinoidni receptori koji su rasprostranjeni u crevnom traktu i mozgu. Aktivacija receptora pod dejstvom THC ima povoljan efekat na sekreciju i motilitet crevnog trakta koji je poremećen u zapaljenskim bolestima creva, utiče na regulaciju molekula-medijatora upale, a aktiviranjem receptora u mozgu (psihoaktivno dejstvo) postiže se smanjivanje bola i mučnine, poboljšanje apetita i sna. Ali, neophodna su dodatna ispitivanja.

* Koja alternativna metoda se pokazala najuspešnijom?

– Akupunktura se pokazala efikasnijom kod bolesnika sa ulceroznim kolitisom, a potvrđeno je da smanjuje aktivnost obe bolesti. Analiza mind and body tehnika se pokazala bitnom. Naime, dokazano je da je kod većine bolesnika koji su primenjivali tehnike relaksacije i regulacije stresa došlo do poboljšanja svih ishoda vezanih za aktivnost bolesti i kvalitet života. Čak 70 procenata obolelih smatra da stres utiče na tok bolesti, a da 85 odsto smatra da regulacija stresa, prihvatanje bolesti i lakše podnošenje svesti o bolesti ima pozitivan uticaj na tok bolesti, tako da im je i u fazi pogoršanja bolji kvalitet života. Najveća perspektiva komplementarne medicine u zapaljenskim bolestima creva je u primeni mind and body tehnika.
Novosti