KEVEŽDI: Veronauka nije trebala ni da se uvodi!

0
591

„Primerenije bi bilo da je uveden predmet koji bi bio orijentisan na poznavanje različitih religija, kako bi se bolje razumela pozitivna i negativna uloga različitih religija.

U Velikoj Britaniji ovakav predmet postoji i u skladu je sa potrebom da se razume i komunicira sa različitim zajednicama sa kojima je Britanija dolazila u kontakt“, dodao je Keveždi.

On je naveo i da je građansko vaspitanje u trenutku uvođenja veronauke bilo mnogo više u skladu sa Ustavom nego veronauka. Isto tako, kazao je, bilo je više u skladu sa potrebom da društvo izađe iz ideološkog okvira ratnih devedesetih.

Keveždi je dodao i da je tehnički aspekt veronauke poznat veroučiteljima, ali i direktorima škola. On je objasnio da kroz aktuelni sistem veronauke direktor nije „gazda u svojoj kući“.

„Veroučitelji se ne biraju na klasičnim konkursima. Biraju ih crkve, a veroučitelji se ne prijavljuju na klasične konkurse, kakve škole objavljuju za prijem nastavnika svih drugih predmeta. Kome su ti veroučitelji odgovorni? Direktoru ili vladici? U državi u kojoj su verske zajednice odvojene od države veroučitelji u školama su u šizofrenoj poziciji“, ocenio je filozof-religiolog.

Miroslav Keveždi je ocenio i da je očigledno da stručna sprema veroučitelja varira, te da je važno pitanje i status veronauke za one koji dolaze iz drugih verskih zajednica i crkava, a ne iz SPC.

„Na primer, Islamska verska zajednica nije zvanično registrovana, a svi znamo da postoje dve: Islamska zajednica u Srbiji i Islamska zajednica Srbije. Koju veronauku izučavaju deca islamske veroispovesti? Prvu, drugu? I jedna i druga zajednica su neregistrovane. Isto tako, kad je u pitanju Rimokatolička crkva – na kojem jeziku treba da bude izvođena veronauka? Na mađarskom, hrvatskom, slovačkom?“, naveo je Keveždi.

On je ocenio da je najvažnije da ne trpe deca i da ona ne budu uvedena u situaciju da imaju problema zbog veronauke.

„To se ipak događa, prvo zbog ideološke podele po etničko-konfesionalnoj liniji među onima koji uče veronauku, a zatim i po političkoj liniji između onih koji uče veronauku i onih koji uče građansko vaspitanje“, dodao je Keveždi.

Rtv.rs