NOVI SAD: Prihvaćen predlog odluke za decu sa posebnim potrebama!

0
550

Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama prihvatili su danas Predlog odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Predlogom odluke uruđuju se uslovi i načini obezbeđivanja prevoza učenika osnovne škole na teritoriji Grada Novog Sada, čije je prebivalište na udaljenosti većoj od četiri kilometara od sedišta osnovne škole, potom prevoz, smeštaj i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od predškolske ustanove, odnosno od škole na teritoriji Grada, prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, čije je prebivalište na udaljenosti većoj od dva kilometra, kao i uslovi i način obezbeđivanja sredstava za učešće učenika na opštinskom, okružnom, republičkom i međunarodnom takmičenju, a koje je predviđeno kalendarom takmičenja i smotri nadležnog ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj.

Predlog odluke naći će se pred odbornicima i odbornicama Skupštine Grada Novog Sada, na sednici zakazanoj za utorak, 29. decembra.