Srpska liga protiv novih zamisli ministra Verbića!

0
487

Povodom predloga ministra prosvete Srđana Verbića da se obavezni izborni predmeti veronauka i građansko vaspitanje potpuno izbace iz srednje škole, a u osnovnoj izučavaju svega četiri, a ne osam godina kao što je sada slučaj, Srpska liga napominje:

Gospodin Srđan Verbić se od stupanja na ovu funkciju pokazao kao čovek nedostojan iste, nekompetentan i nedovoljno kadar da se uhvati koštac sa problemima u ovom po opstanak nacije vitalnom ministarstvu.

Paušalnu ocenu Verbića, koji navodi da se uvođenjem veronauke i građanskog vaspitanja pojačala segregacija đaka u školskom sistemu, smatramo laičkom i izjavom koja je u skladu sa njegovim dosadašnjim dostignućima, kao ministra.

Veronauka i građansko vaspitanje su predmeti koji u svojoj biti doprinose razvijanju morala i tolerancije, tradicionalnih vrednosti i doprinose boljem razumevanju društva i društvenih prilika. Navodi da u pojedinim multietičkim sredinama dolazi do segregacije jer kako je ministar rekao jedni idu na pravoslavnu veronaku, drugi na islamsku veronauku a treći na građansko vaspitanje, od strane ozbiljnih ljudi moraju biti protumačene kao glupe ili zlonamerne.

Vreme je da gospodinu Verbiću pojasnimo da je vreme marksizma, obaveznog za sve prošlo i da je u Srbiji normalno da deca iz svih tradicionalnih verskih zajednica imaju pravo da uče veronaku svoje verske zajednice ili/i građansko vaspitanje.

Napominjemo da će se mandat ministra Verbića pamtiti između ostalog po:
konstantnim štrajkovima, pretnjama otkazima štrajkačima koji gladuju, po koruptivnim delima zapošljavanja partijskog kadra, korupciji na tržištu udžbenika, nastavi bez kompijutera, blokiranim računima na stotine škola, deci koja nemaju užinu u školama do kojih putuju desetine kilometara…
Stoga smatramo da se gospodinu Verbiću nikako ne smeju dozvoliti i najvaljeni nerazumni rezovi školskog programa.