NAPLATA PRETPLATE ZA RTS EPS tuži TV dužnike?!

0
714

„Elektroprivreda Srbije“ još nije zvanično obaveštena o novom zakonu

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ uz naplatu TV takse, preuzeće i dugove neredovnih platiša i pbavezu da ih opominje i utužuje da redovno plaćaju. Ovako je u Radio-televiziji Srbije tumače Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. A u EPS-u kažu da još nisu obavešteni o predlogu zakona, mada je on objavljen na sajtu Skupštine Srbije.

„Elektroprivreda Srbije nije zvanično dobila predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis. Mnoga pitanja tek treba da budu uređena podzakonskim aktima i ugovorom sa RTS“, saopštavaju iz Sektora za odnose sa javnošću EPS.

U RTS, međutim, način uređenja naplate čitaju iz samog zakona, koji kaže da „mesečno fakturisan iznos takse snabdevač uplaćuje na račune RTS i RTV, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec“. Prema rečima profesora Zorana Popovića, predsednika Upravnog odbora RTS, EPS je dužan da javnim medijsikim servisima prebaci sredstva kao da su svi platili na vreme, a da se oni dalje bave dužnicima.

„Onome ko ne bude plaćao mogu da isključe struju, ali EPS je dužan da nama prebaci sredstva na vreme. Tako piše u ovom predlogu zakona, a nadam se da će tako biti i usvojeno“, rekao je Popović.

Ukoliko na otvorenom tržištu električne energije građani izaberu nekog drugog snabdevača, a ne EPS, i on će biti dužan da naplaćuje gledanje programa javnih medijskih servisa.
Alo