SRPSKA LIGA: Hoćemo savez sa Rusijom

0
2386

Polazeći od jedinstvenih programskih načela, ujedinjini brigom za dobrobit srpskog naroda i države , nakon stupanja u savez, Istočna alternativa i Srpska liga, započinju zajedničku kampanju pod nazivom SAVEZ SA RUSIJOM.

Nepovoljnu gepolitičku situaciju Srbije ponajviše ugrožava sve tešnja saradnja aktuelnog režima sa zemljama članicama EU i NATO pakta, istim onim koje su nam dugogodišnjim genocidnim ekonomskim sankcijama i nelegalnom oružanom agresijom, oteli deo srpskih teritorija, razorili privredne i infrastrukturne objekte i naneli nenadoknadive ljudske gubitke.

Nasuprot tome, ruski narod, koji nam je duhovno i kulturno najbliži i koji se pokazao da je sa svojom državom, kao provereni vekovni prijatelj, činio samo dobro, u granicama svojih objektivnih mogućnost, sve se više zapostalja, a veštačkim barijerama se sprečava tešnja saradnja, na obostranu korist.

Svesni gore navedenih činjenica, dve trećine građana Srbije želi bližu saradnju sa Ruskom federacijom, a skoro listom se protivi ulasu u NATO pakt.

Na čelu sa predsednicima dva naša pokreta Draganom Todorovićem i Aleksandrom Đurđevim sačinili smo politički program koji polazi od tog a da je potrebno što pre usvojiti politiku što tešnje saradnje sa Ruskom federacijom i zemljama koje su okuljene oko nje, na političkom, ekonomskom i bezbednosnom planu, na obostranu korist, poštujući principe poštovanja suvereniteta i uzajamnog poštovalja.

Naravno,ne isključujemo i saradnju sa drugimprijateljskim zemljama na istim principima.

Došlo je vreme da kažemo da postoji alternativa. Vreme je za akciju.