GRAĐANSKI ZAKONIK: Dozvoljena eutanazija, zabranjene batine!

0
819

Centralna javna diskusija o Nacrtu građanskog zakonika u kojoj učestvuje više stotina eminentnih pravnih stručnjaka počela je juče na Kopaoniku u okviru 28. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava i trajaće do petka.

Skup je otvorio ministar pravde Nikola Selaković, koji je izrazio želju da se buduća kodifikacija građanskog prava zove Srpski građanski zakonik.
– Očekujemo dragocena mišljenja i sugestije koje će se pažljivo analizirati prilikom izrade Srpskog građanskog zakonika – naglasio je na početku Selaković.
Ono što izgleda najviše interesuje domaću javnost jesu pravo na eutanaziju, prava istopolnih zajednica, fizičko kažnjavanje maloletnika i surogat materinstvo.

PRAVO NA EUTANAZIJU
Ono je u Nacrtu predviđeno kao „pravo fizičkog lica na saglasni, dobrovoljni i dostojanstveni prekid života, koji se može izuzetno ostvariti ako se ispune propisani humani, psihosocijalni i medicinski uslovi. Uslovi i postupak za ostvarivanje prava na eutanaziju propisuju se posebnim zakonom“. Takođe, zloupotreba prava na eutanaziju radi pribavljanja neosnovane materijalne ili druge koristi predstavljaće osnov za krivičnu odgovornost. Nacrt kao alternativu predviđa potpuno brisanje tog člana.

SUROGAT MATERINSTVO
Javnoj raspravi biće ostavljeno i pitanje surogat materinstva, odnosno rađanje za drugog.

PRAVA ISTOPOLNIH ZAJEDNICA
Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Brak se zasniva na pravu žene i muškarca na potpunu i trajnu zajednicu. Kao alternativa dato je da se druga rečenica iz ovog člana briše. Istopolne zajednice biće diskutovane tokom javne rasprave i prava i obaveze njihovih članova mogu se urediti i posebnim zakonom, smatraju pisci Nacrta Građanskog zakonika.

FIZIČKO KAŽNJAVANJE MALOLETNIKA
Kada je u pitanju dilema da li će roditelji smeti da ubuduće tuku svoju decu, Nacrt GZ se rukovodio međunarodnim konvencijama koje ističu najbolji interes deteta, pa se kaže: – Roditelji imaju pravo i dužnost da čuvaju i podižu dete tako što će se oni lično starati o njegovom životu i zdravlju. Roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih lica. Prema stavu pisaca Nacrta GZ, sud je taj koji će procenjivati da li je u konkretnom slučaju bilo zlostavljanja deteta ili ne, a najbolji interes je da se dete podiže s roditeljskom ljubavlju i pažnjom.
Alo