Novi Sad i Žitište najviše zarađuju, Bačka Palanka najmanje

0
610

Prihod opštinskih budžeta u Vojvodini u prvom polugodištu 2015. bio je 29,5 milijardi dinara, navedeno je u informaciji o prihodima i rashodima opština i gradova u Vojvodini koji je usvojila Pokrajinska vlada. Prihod veći od republičkog proseka imalo je 14 opština i gradova u Vojvodini.

Prihodi opština i gradova od januara do juna ove godine povećani su za 2,2 milijarde dinara u odnosu na isti period prošle godine.

Opštine i gradovi ukupno su potrošili 28,5 milijardi dinara, što je za 2,3 milijarde više nego u istom periodu prošle godine,

Najveći budžet ostvario je Novi Sad – 7,6 milijardi dinara, što je 26 odsto ukupnih prihoda svih opština u Vojvodini. Najmanji budžet, čak 71 puta manji od Novog Sada, ima opština Opovo – 107 miliona dinara.

Posmatrano po stanovniku, tekući prihodi budžeta opština i gradova u Vojvodini u prvom polugodištu 2015. prosečno su iznosili 14.634 dinara, i u odnosu na isti period 2014. godine povećani su za 847 dinara ili za 6 odsto. U odnosu na prosek tekućih prihoda budžeta opština u celoj Srbiji, koji je 14.603 dinara, vojvođanski su bili veći za 31 dinar.

Četrnaest vojvođanskih lokalnih samouprava imalo je tekuće prihode budžeta po stanovniku iznad republičkog proseka, pa je tako Novi Sad imao 44 odsto više, Žitište 26 odsto, Bački Petrovac 19, Pančevo 13, Inđija 11 odsto više od republičkog proseka.

Opština Bačka Palanka je imala najniže tekuće prihode po stanovniku – 10.251 dinar.

Najveću stopu rasta imala je opština Bački Petrovac od 39 odsto, dok je najveću stopu pada tekućih prihoda imao budžet opštine Bač – 8 odsto.

Najviše novca u tekućim prihodima bilo je od poreza na zarade, 35 odsto ili 9,9 milijardi dinara, odnosno od poreza na imovinu, 15 odsto ili 4,2 milijarde. Tekući prihodi od poreza na imovinu povećani su za 2,7 milijardi u odnosu na isti period prošle godine.

Vojvođanske opštine i gradovi u prvoj polovini ove godine zadužili su se za 957 miliona dinara.
Najveći iznos zaduživanja imali su grad Novi Sad – 396 miliona dinara i opština Vršac – 178 miliona dinara.
Blic