Kirija ne može da poskupi zbog većeg poreza

0
582

Poreska uprava Srbije odbacila je teze pojedinaca da pojačane poreske kontrole dovode do rasta cena mesečne kirije za podstanare. Poreska uprava je poručila da je zakonska obaveza svih koji zarađuju od izdavanja nekretnina drugim građanima da na to plate porez.
„Neprihvatljiva je teza pojedinaca da pojačane kontrole Poreske uprave dovode do rasta tržišnih cena zakupa. U tom slučaju veliki broj zakupaca je doveden u zabludu da je u cenu zakupa već ukalkulisan pripadajući porez“, piše u saopštenju Poreske uprave.

Poreznici ističu da su porez dužni da plate vlasnici nekretnina koji ostvaruju prihod od izdavanja, a ne njihovi zakupci, i dodaju da je to precizno definisano u Zakonu o porezu na dohodak građana.

Zakonska obaveza građana koji ostvaruju prihod izdavanjem nekretnina u svom vlasništvu jeste da nadležnim poreznicima u svom mestu prebivališta podnesu poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od kad su zaključili ugovor o izdavanju.

U suprotnom, navode iz Poreske uprave, čine poreski prekršaj, za koji je predviđena novčana kazna od 15.000 do 150.000 dinara.

„Takođe, ukoliko je vlasnik imao nameru da u potpunosti ili delimično izbegne plaćanje poreza po bilo kom osnovu u iznosu iznad 150.000 dinara, protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog utaje poreza. S tim u vezi, propisane su daleko rigoroznije kazne“, piše u saopštenju.

Obrazac poreske prijave (PPOPO), kako je navedeno, moguće je preuzeti sa sajta Poreske uprave.

021